compromise

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɒmprəmaɪz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɑmprəˌmaɪz/ ,USA pronunciation: respelling(komprə mīz′)


Inflections of 'compromise' (v): (⇒ conjugate)
compromises
v 3rd person singular
compromising
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
compromised
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
compromised
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
compromise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)kompromis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The rivals agreed on a compromise and stopped fighting.
 Soupeři se dohodli na kompromisu a přestali bojovat.
compromise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reach agreement by negotiating)urovnat spor dok + m
 After much discussion and negotiation, the two companies finally compromised.
 Po dlouhém jednání a vyjednávání se ty dvě společnosti nakonec rozhodly urovnat spor.
compromise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make concessions)udělat ústupek dok + m
 Samantha has always compromised in her marriage.
 Samantha vždy dělala v manželství ústupky.
compromise on [sth] vi + prep (accept [sth] substandard)udělat kompromis ohledně dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přeneseně: na něčem)slevit na dok + předl
 It's better to compromise on location than safety when purchasing a house.
 Při koupi domu je lepší udělat kompromis ohledně polohy než bezpečnosti.
compromise [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put at risk)ohrozit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Flying a plane that has not been inspected properly compromises the safety of everyone on board.
 Letět s letadlem, které nebylo zcela prověřeno, ohrožuje bezpečnost každého na palubě.
compromise [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jeopardize reputation, etc.) (dobrou pověst)ohrozit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkompromitovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"compromise" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: reach [an acceptable, a temporary, a willing] compromise, a mutually beneficial compromise, was a [painful, far from ideal, beneficial, difficult] compromise, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "compromise":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'compromise'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.