compliance

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈplaɪəns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈplaɪəns/ ,USA pronunciation: respelling(kəm plīəns)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
compliance,
also US: compliancy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(following law, norm) (s předpisy)soulad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The building was checked for compliance with the codes.
 Budova byla zkontrolována kvůli souladu s předpisy.
compliance,
also US: compliancy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(conformity, obedience)přizpůsobivost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His compliance makes him a good team member.
 Jeho přizpůsobivost z něj dělá dobrého člena týmu.
compliance,
also US: compliancy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(physics, biology: ability to adjust elastically) (fyzika, biologie)elasticita, elastičnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The test measures the compliance of materials.
 Test měří elasticitu (or: elastičnost) materiálů.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"compliance" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [total, complete, full] compliance, a compliance officer, [demands, ensures, requires] compliance (with), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "compliance":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'compliance'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.