complete

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpliːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈplit/ ,USA pronunciation: respelling(kəm plēt)


Inflections of 'complete' (v): (⇒ conjugate)
completes
v 3rd person singular
completing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
completed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
completed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
complete vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finish)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I will complete the painting by Friday.
 Do pátku dokončím (or: dodělám) ten obraz.
complete vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)vyplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyplňovat ned
 Please complete the form first.
 Nejdříve prosím vyplňte dotazník.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Dotazníky je třeba vyplňovat hůlkovým písmem nebo na stroji.
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking nothing)úplný, celý, kompletní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The collection was complete with the acquisition of the final missing book. This is the complete trilogy.
 Po koupi poslední chybějící knihy byla sbírka úplná (or: kompletní).
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finished)hotový, dokončený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is that project complete, or is it still going?
 Je už ten projekt hotový (or: dokončený), nebo ještě běží?
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (100 percent)úplný, naprostý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  totální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The war caused the complete destruction of the city.
 Válka způsobila naprostou (or: úplnou, or: totální) zkázu města.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accomplished)absolutní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dokonalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was a complete professional, able to do anything asked of him.
 Je to absolutní profesionál, dokáže všechno, co po něm budete chtít.
complete viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (finalize house purchase) (koupi domu)dotáhnout do konce dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
complete [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach 100 percent)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cíl)splnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cíle)dosáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They completed the fundraising, having reached their target.
complete [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (sports) (ve sportu)završit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Yankees completed a sweep of their Boston opponents.
complete [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (house purchase: finalize)překlad není dostupný
 We have exchanged contracts, and are due to complete the house purchase next week.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"complete" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: complete [the project, a task], a complete [meal, set, collection], complete your [homework, exam, assignment], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "complete":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'complete'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.