complain

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpleɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpleɪn/ ,USA pronunciation: respelling(kəm plān)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
complain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be critical, express unhappiness)stěžovat si ned
  postěžovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  naříkat si ned
 All Marty ever does is complain.
 Marti si pořád jenom stěžuje.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Sousedka se občas staví na kafe a postěžuje si na manžela.
complain about [sth/sb] vi + prep (find fault, express unhappiness)stěžovat si na ned + předl
 She never stops complaining about her lazy, useless husband. He complained about the leak to his landlord.
 Vždy si stěžuje na svého líného a neschopného manžela.
complain of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slightly formal (describe as a symptom) (nemoc, bolest apod.)stěžovat si na ned + předl
  (nemoc, bolest apod.)naříkat na ned + předl
 The patient complains of pain in her lower back.
 Pacient si stěžoval na bolest zad.
complain of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slightly formal (express unhappiness about)stěžovat si, že ned + sp
  postěžovat si, že dok + sp
 Mr Jones complained of being woken by the barking of his neighbour's dog at 5 a.m.
 Pan Jones si stěžoval, že ho v 5 ráno vzbudil sousedův štěkající pes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
complain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (find fault)stěžovat si ned
  postěžovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The woman down the hall complains about everything we do.
complain to [sb/sth] vi + prep (make formal complaint) (formální cestou)stěžovat si ned
  podat stížnost dok + ž
 You need to complain to the local government in writing if you want anything to be done.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"complain" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: complain to your [parents, friends, coworkers], complain to the [manager, person in charge], complain directly (to), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "complain":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'complain'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.