compassionate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpæʃənət/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/kəmˈpæʃənɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adj. kəm pashə nit; v. kəm pashə nāt′)


Inflections of 'compassionate' (v): (⇒ conjugate)
compassionates
v 3rd person singular
compassionating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
compassionated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
compassionated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
compassionate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: sympathetic) (osoba)soucitný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Don't tell your troubles to Greg, he's not compassionate at all.
 Nevykládej o svých starostech Gregovi, vůbec není soucitný.
compassionate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feeling sympathy) (pocit)soucitný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I felt compassionate when I heard about Beth's plight, as I had once faced similar circumstances.
compassionate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (act: kind) (čin)soucitný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was compassionate of the doctor to give you free medication.
 To bylo od lékaře soucitné, že ti dal zdarma léky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"compassionate" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is a compassionate [mother, nurse, person, man], is compassionate toward [others, children, animals], be compassionate with [yourself, others], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "compassionate":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'compassionate'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.