comparison

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpærɪsən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpærəsən/ ,USA pronunciation: respelling(kəm parə sən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
comparison nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evaluation of differences)srovnání, porovnání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Porovnání psů ukázalo, že tento je větší.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beyond comparison adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outstanding, without equal)nesrovnatelný
 The beautiful scenery is beyond comparison.
in comparison advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when compared: to [sth] else)v porovnání předl + s
 Yes, John's quite tall - but Ollie's a giant in comparison.
in comparison with [sth/sb],
in comparison to [sth/sb]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(when compared to)ve srovnání s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 In comparison with John, Ollie's a giant. In comparison to you, she's just an amateur.
pale in comparison v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (seem inferior to [sth](přeneseně: nebýt tak důležitý)blednout ned
 Anna's husband is out of work and two of her sons are in jail; when I think about her life, my problems pale in comparison.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"comparison" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: in direct comparison [with, to], use a comparison [chart, list], a [quality, performance, price] comparison, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "comparison":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'comparison'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.