company

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkʌmpəni/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkʌmpəni/ ,USA pronunciation: respelling(kumpə nē)

Inflections of 'company' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": companies
Inflections of 'company' (v): (⇒ conjugate)
companies
v 3rd person singular
companying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
companied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
companied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: company, co
'company' je jiný výraz pro 'co'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'company' is an alternate term for 'co'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business)společnost, firma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  podnik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Mike works for a large company.
 Mike pracuje pro jednu velkou společnost (or: firmu).
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dopravní podnik si objednal nové autobusy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of people) (skupina lidí)společnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A company of protesters met at the town square.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering) (lidí)společnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 After dinner, Uncle Arthur regaled the company with another of his lengthy anecdotes.
 Strýček Artur po večeři pobavil společnost jednou ze svých dlouhých historek.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fellowship, guests) (návštěva)společnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We're having company over to visit.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: unit) (armádní)rota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Private Stevens is assigned to B Company.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship's crew) (lodi)posádka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The ship's company went to sleep for the night.
company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (firemen and equipment) (hasičská)posádka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The company of firefighters raced to the blazing building.
company viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." archaic (associate)překlad není dostupný
company [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic or regional (accompany)doprovodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Co,
Co.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (Company) (společnost)spol. zkr
 Shares in Acme Co. rose last week.
Co nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (cobalt) (kobalt)Co zkr
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
company | co
AngličtinaČeština
company headquarters nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head office of a business)ředitelství podniku, vedení společnosti
Poznámka: used with a singular or plural verb
 The company headquarters are located in New York.
gas company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public company selling gas)plynárenská společnost
 The gas company raised its rates for the winter.
holding company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business)holding mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  holdingová společnost příd + ž
insurance company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company that sells insurance policies)pojišťovna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  pojišťovací společnost příd + ž
 After the accident, my insurance company refused to pay for repairs to my car.
keep [sb] company vtr + n (prevent being lonely) (někomu)dělat společnost ned + ž
 Brian has his dog to keep him company.
keep company v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." dated (lovers: court) (pár)stýkat se, vídat se ned
 Mary and Bob were keeping company before she met Jim.
multinational,
multinational company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(international company)nadnárodní společnost příd + ž
 Huge multinationals are dominating the oil industry.
mutual fund,
open-end investment company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(investment program)podílový fond příd + m
parent company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (firm that owns majority of shares)mateřská společnost příd + ž
public company nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shares traded publicly)veřejná obchodní společnost
 Iconix trades as a public company on the NASDAQ.
repertory,
repertory company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stock theater company)repertoárové divadlo příd + s
 Joel started his acting career working for a repertory company.
startup,
startup company,
also UK: start-up,
start-up company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(new business)nově založená firma fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  startup, start-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Kirsten quit her job at a software company to join a startup. Most start-up businesses fail within the first two years.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"company" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: crew, více…
Slovní spojení: [an insurance, a car, a publishing] company, the company [office, car], the [parent, subsidiary, sister] company, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "company":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'company'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.