come up

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (topic: be raised, mentioned) (otázky apod.)zaznít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The senator knew that questions about his campaign would come up.
 Senátor věděl, že zazní otázky o jeho kampani.
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (problem: occur, appear) (o problému)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: o problému)vynořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rise)vycházet ned
  stoupat ned
 We sat on the beach and watched the sun come up over the water.
 Seděli jsme na pláži a sledovali jsme, jak slunce vychází nad vodou.
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rise in the hierarchy) (být povýšen)povýšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He started in the mail room but he came up through the ranks to become the CEO of the company.
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (approach [sb])přijít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přistoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She came up and introduced herself to me.
 Přišla a představila se mi.
come up to [sb] vi phrasal + prep (approach [sb])přijít k dok + předl
  přistoupit k dok + předl
 He came up to me in the street and tried to bum a dollar.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
come up against [sb/sth] vi phrasal + prep (encounter: opposition, obstacle) (problémům)čelit ned
  (problém)narazit na dok + předl
 The work is behind schedule because we came up against some unexpected problems.
come up against [sb] vi phrasal + prep (compete with [sb](ve sportu apod.)střetnout se s dok + předl
  (ve sportu apod.)nastoupit proti dok + předl
 Davies will come up against last year's champion in the semi-final of the competition.
come up to [sth] vi phrasal + prep (reach as high as)dosahovat k ned + předl
  dosáhnout k dok + předl
  sahat k ned + předl
 Don't worry if you can't swim; the water will only come up to your knees.
 Neboj se, že neumíš plavat. Voda dosahuje jen ke kolenům.
come up to [sth] vi phrasal + prep figurative (meet: standards, expectations)naplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyhovět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  splnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 No matter what he did, he wasn't able to come up to his father's expectations.
 Ať dělal, co dělal, nikdy nedokázal naplnit otcova očekávání.
come up with [sth] vi phrasal + prep informal (devise, invent) (přeneseně: vymyslet)přijít s dok + předl
  vymyslet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll have to come up with a plan.
come up with [sth] vi phrasal + prep informal (deliver, produce)sehnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)dát dohromady dok + přísl
 Will you be able to come up with the cash by the end of the month?
 Dokážeš ty prachy sehnat do konce měsíce?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
come up for air v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rise to water's surface) (kvůli nedostatku kyslíku)vynořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He had to come up for air after being underwater for two minutes.
 Po dvou minutách se musel vynořit.
come up for air v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (take a break) (přeneseně: udělat si přestávku)jít na vzduch dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We worked straight through for 24 hours without even a break to come up for air.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"come up" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "come up":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'come up'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.