collective

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəˈlɛktɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəˈlɛktɪv/ ,USA pronunciation: respelling(kə lektiv)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
collective adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taken together)společný, kolektivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Our collective opinion is that we need a new leader.
collective nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jointly-run business)družstvo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The farm is operated as a collective.
collective adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grammar: joint, group) (gramatika)hromadný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Most English collective nouns for animals are never ever used.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"collective" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "collective":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'collective'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.