code

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkəʊd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/koʊd/ ,USA pronunciation: respelling(kōd)

Inflections of 'code' (v): (⇒ conjugate)
codes
v 3rd person singular
coding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
coded
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
coded
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number, password)kód mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What is the code to open the safe?
 Jaký je kód k otevření sejfu?
code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laws, rules)zákoník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  kodex mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sharing confidential information is against the company's code.
 Šíření důvěrných informací je proti kodexu společnosti.
code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standards)pravidla s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).
  zásady ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (secret) (tajný)kód mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (tajný)šifra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer program) (počítače)kód mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is an error in the code somewhere; I just haven't found it yet.
 Někde v tom kódu je chyba, jen jsem ji zatím neobjevil.
code [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encrypt)kódovat, šifrovat ned
 The state government is coding all residents' social security numbers to prevent identity theft.
 Vláda šifruje všechna čísla sociálního pojištění, aby se předešlo krádežím identity.
code viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computing: write programs)programovat ned
 When Bert is coding, nothing will distract him.
 Když Bert programuje, tak se nenechá ničím rozptýlit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
code viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (genetics: specify protein) (genetika)dekódovat ned
code viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." technical (medicine: suffer cardiac arrest)překlad není dostupný
code vtr, vi (computer programming) (programování)kódovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
area code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phone number: regional prefix) (telefonní)směrové číslo
 To make a long distance call, you need to dial the area code before the phone number.
bar code,
barcode
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(scannable strip on goods) (na zboží)čárový kód příd + m
 The shop assistant couldn't scan the bar code because it was covered up by a label.
dress code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acceptable clothing)dress code mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Využívá se anglického označení.
 The invitation states that the dress code is formal.
 Na pozvánce stojí, že je vyžadován formální dress code.
postcode,
postal code,
post code
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (zip code, address code) (poštovní směrovací číslo)PSČ zkr
 What is the postcode for your home in London?
sort code nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (branch number of a bank)kód banky m + ž
STD,
STD code
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, initialism (telephone: area code) (telefonní)předvolba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
zip code,
ZIP code
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (numbers indicating postal area)poštovní směrovací číslo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  PSČ zkr
 It's embarrassing, but I can never remember my own zip code.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"code" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the code of [conduct, ethics, practice], the [course, item, product] code , a [computer, programming, source] code, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "code":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'code'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.