clutch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklʌtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klʌtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(kluch)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clutch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold [sth] firmly)sevřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  svírat ned
 The old woman clutched her purse as she crossed the street.
 Když ta stará paní přecházela ulici, tak v ruce svírala kabelku.
clutch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle engine mechanism) (auto)spojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Jamie doesn't know how to use a clutch yet, so she only drives an automatic.
 Jamie stále neumí používat spojku, a tak řídí pouze auta s automatickou převodovkou.
clutch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (embrace)sevření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  objetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The little boy tried to free himself from his grandmother's clutch.
 Chlapeček se pokoušel dostat z babiččina objetí.
clutches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal, figurative (possession, power) (přeneseně)spáry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  moc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 "Now that I've got you in my clutches," said the villain, "you'll never get away!"
 „Teď, když tě mám ve svých spárech, tak už mi neutečeš!“ řekl padouch.
clutch,
clutch of eggs
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bird: eggs laid)nakladená vejce příd + s mn
 Birds often replace eggs that are lost during laying, and lay repeat clutches if they lose the entire clutch.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V hnízdě jsme objevili nakladená vejce.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
clutch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (critical moment, esp in sport) (ve sportu)rozhodující moment příd + m
clutch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (firm grip) (ruky)stisk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (ruky)sevření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Tim was reassured by feeling the clutch of his mother's hand on his own.
clutch n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." US, slang (sports: relating to a clutch) (sport: moment)rozhodující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clutch" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [release, press] the clutch pedal, need to [replace, repair] my clutch plate, practice (your) clutch control, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clutch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clutch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.