clump

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklʌmp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klʌmp/ ,USA pronunciation: respelling(klump)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass: of hair, etc.)shluk, trs mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  chomáč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Allison removed a clump of hair from the drain.
 Allison vyndala z odtoku chomáč vlasů.
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bunch: of grass or flowers) (trávy)trs mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Instead of hitting the golf ball, Rick only managed to dislodge a clump of grass.
 Místo toho, aby zasáhl golfový míček, tak Rick pouze vyvrátil trs trávy.
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clod: of earth) (hlíny)hrudka, hrouda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Break up the clumps of dirt before planting seeds.
 Než budeš sázet semena, rozdrol ty hrudky hlíny.
clump viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be gathered or clustered)shluknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teenagers clumped in a corner, wary of spending time with adults.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Lidé se shlukli okolo autonehody.
clump [sth] with [sth] vtr + prep (gather, cluster)hromadit se ned
  shlukovat se ned
  kupit se ned
 The toddler clumped the red beads with the yellow ones.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. V garáži se hromadí nepořádek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (small gathering: of people, etc.)hlouček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  skupinka ž zdrob
 A clump of girls giggled in the hallway.
clump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy footfall) (nohou)dupot, dusot mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Freddy could hear the clump of footsteps getting closer.
clump,
clomp
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(trudge)plahočit se ned
  vléci se ned
 Wearily, Rudy clumped up the stairs to his bedroom.
clump [sth] with [sth],
clump together
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal, figurative (include with) (přeneseně)házet do jednoho hrnce ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Don't clump me with the troublemakers--I've never done anything wrong!
 Neházejte mě do jednoho hrnce s těmi potížisty – nikdy jsem nic špatného neudělala.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clump" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a clump of [weeds, grass], [pull up, grab] a clump of [weeds], [brush out, remove] the (dog's) furry clumps, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clump":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clump'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.