close up

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
close up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (shop: shut) (obchod)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He closed up and counted the day's takings.
close up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (wound: heal)zahojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wound will gradually close up over time.
close [sth] up,
close up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shut)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nina closed up the shop and went home.
close-up,
also US: closeup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(film shot: up close)záběr zblízka m + přísl
  close-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The actress said that she was ready for her close-up.
close-up,
close shot,
also US: closeup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(photo: taken up close) (fotografie)detail mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  fotografie zblízka ž + přísl
 In the closeup, she is smiling self-consciously at the photographer.
close-up,
also US: closeup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intimate, detailed)detailní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podrobný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The book provides a close-up insight into the film star's life.
close-up,
also US: closeup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(very near) (záběr apod.)zblízka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The photographer is taking some close-up shots of the fashion model.
close up,
close-up,
up close
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(from very near)blízko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  blíže příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Matt moved close up so he could get a better view of the painting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
up close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at close range)zblízka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes a noun.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"close up" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "close up":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'close up'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.