clog

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɒg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klɑg, klɔg/ ,USA pronunciation: respelling(klog, klôg)

Inflections of 'clog' (v): (⇒ conjugate)
clogs
v 3rd person singular
clogging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
clogged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
clogged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (wooden-soled shoe) (bota)dřevák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some forms of dancing require clogs.
 Některé druhy tanců vyžadují dřeváky.
clog n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (with wooden-soled shoes)překlad není dostupný
 The Irish dance troupe performed a clog dance.
clog [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)ucpat, zacpat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Something is clogging the drain.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Napadené listí ucpalo kanál.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blockage)překážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There is a clog in the pipe, and now there is water all over the floor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
clog [sth] up,
clog up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(block)ucpat, zacpat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zanést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Pouring melted fat down the drain will clog up the pipes. The rush hour clogs up the freeway.
clog up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become blocked)ucpat se, zacpat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zanést se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you put the cooking grease down the drain, the pipe will clog up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
V seznamech: Dances, více…
Slovní spojení: clog-dancing (shoes), is a clog dancer, a clog maker, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clog":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clog'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.