clock

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɒk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klɑk/ ,USA pronunciation: respelling(klok)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device to measure time)hodiny plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
 The teacher checked the clock to see if it was lunchtime.
 Učitel zkontroloval na hodinách, jestli už je čas na oběd.
clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (time)čas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You cannot turn back the clock; time keeps going.
 Nemůžeš vrátit čas. Ten jde dál.
clock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (time: record, measure) (čas)stopovat ned
  (čas)měřit ned
 The referee clocked the runner's time at thirty seconds.
 Rozhodčí naměřil běžci 30 sekund.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clock [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (hit [sb] on the head) (hovorový výraz: udeřit)natáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do hlavy)praštit, uhodit, udeřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She was so upset by what he said that she clocked him round the head.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
clock in,
also UK: clock on
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(start work) (příchod do práce)píchnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Steven clocks in at 7 every morning. Don't forget to clock in when you get to work.
punch in,
clock in (US),
clock on (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(activate time card at job) (hovorový výraz: při příchodu do práce)píchnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
punch out,
clock out (US),
clock off (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(at work: record leaving time) (hovorový výraz: při odchodu z práce)píchnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
alarm clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clock that sounds an alert)budík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My alarm clock sounds every morning at 6 AM. My power went out last night, so my alarm clock didn't go off.
around the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)nepřetržitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around-the-clock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (constant)nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His mother is very sick and needs around-the-clock care.
biological clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (regulation of bodily processes)biologické hodiny příd + pl
 Our biological clock tells us when to eat and sleep.
biological clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (fertility time limit) (stárnutí)biologické hodiny příd + pl
 Older women may race against their biological clock when thinking about having children.
digital clock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clock displaying time digitally)digitální hodiny
 The batteries in the digital clock need changing.
eight,
8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 o'clock)osm hodin čísl + ž mn
 We arranged to meet at eight in the evening.
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 A.M.) (ráno)osm hodin čísl + ž mn
 I always get up around 8 o'clock, whether I'm working or not.
eight o'clock,
8 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 8 P.M.) (večer)osm hodin čísl + ž mn
eleven,
11
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 11 o'clock) (hodin)jedenáct číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I'll meet you at the bus stop at eleven.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 o'clock) (hodin)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 It's five already? I should go home soon.
 Už je pět? Za chvíli bych měl jít domů.
four,
4
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 4 o'clock) (hodiny)čtyři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 What time is it? It's four.
nine,
9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 9 o'clock) (hodin)devět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The next movie starts at nine.
o'clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the hour) (v kolik hodin)hodin ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Come here at six o'clock sharp.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 1 o'clock) (hodina)jedna číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 It's already one; how am I ever going to finish everything today?
seven,
7
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 7 o'clock) (hodin, časový údaj)sedm číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 If we have dinner at seven, it will be difficult to see the eight-o'-clock movie.
six,
6
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 6 o'clock) (hodin)šest číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I get off work at 6.
 Z práce chodím v šest.
six o'clock,
6 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 6 P.M.) (večer)šest hodin čísl + ž mn
 I should be leaving work around six o'clock tonight.
six o'clock,
6 o'clock
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 6 A.M.) (ráno)šest hodin čísl + ž mn
 It's still dark when I get up at six o'clock.
ten,
10
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 10 o'clock) (hodin)deset číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 "What time is it?" - "Ten."
three,
3
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 3 o'clock) (hodiny)tři číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I'm meeting Anne at three.
turn back the clock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (restore youth)obrátit tok času
  vrátit se zpátky
 When she reached the age of 80 she became desperate to turn back the clock. Nora hoped that plastic surgery would turn back the clock for her.
turn back the clock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (revert)obrátit tok času
  vrátit se zpátky
 The restore function in my computer turns back the clock to reset the software.
twelve,
12
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 12 o'clock) (hodin)dvanáct číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 "What time is it?" "Twelve."
two,
2
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 2 o'clock) (hodiny)dvě číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clock" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: clock his [time, performance], an [alarm, atomic, analog] clock, the clock face, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.