clipping

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪpɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈklɪpɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kliping)

From the verb clip: (⇒ conjugate)
clipping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: clipping, clip

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clipping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (item clipped from newspaper) (z novin)výstřižek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The scrapbook was filled with old photos and clippings.
clipping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (piece cut from fingernail or toenail) (odstřižená část)odstřižek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Trim your nails over the wastebasket so the clippings don't get on the carpet.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener for documents, etc.) (kancelářská)sponka ž zdrob
 I accidentally pinched my finger in the clip.
 Omylem jsem si přiskřípl prst do sponky.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hairclip, grip) (do vlasů)sponka ž zdrob
 Jenny keeps her long hair in a bun with dozens of clips.
 Jenny má vlasy do drdolu se spoustou sponek.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewelry: pin, brooch) (šperk)brož žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lauren is wearing a colorful clip on her blouse.
 Lauren nosí na své halence barevnou brož.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (video extract)klip, videoklip mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The class watched a short clip about the solar system.
 Třída sledovala krátký film o sluneční soustavě.
clip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut) (nůžkami)stříhat ned
  (nůžkami)ostříhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
clip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut short) (nůžkami)přistřihnout, zastřihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Many people don't believe in clipping their dog's ears.
 Prosím, můžete mi zastřihnout ofinu?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speed)rychlost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The band of men set off at a rapid clip.
clip [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit lightly)bouchnout, udeřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tina was clipped in the shoulder by a baseball at practice.
clip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shorten a word) (slova v řeči)zkracovat ned
  (přeneseně: slova v řeči)polykat ned
 Susie speaks quickly and clips her words.
clip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shear: sheep) (ovci)stříhat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
clipping | clip
AngličtinaČeština
press clipping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (newspaper cutting)výstřižek z tisku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Norma collects press clippings on her son's career as a professional footballer.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clipping" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clipping":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clipping'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.