clearing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪərɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈklɪrɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(klēring)

Na této stránce: clearing, clear, clearance
'clearing' je jiný výraz pro 'clearance'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'clearing' is an alternate term for 'clearance'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clearing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (field)paseka, mýtina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Three deer stood in the clearing.
clearing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of clearing) (finanční)vyrovnání, urovnání, zúčtování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (odstranění nečistot)čištění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (odstranění)vyklizení, vyprázdnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The farmer did the clearing of the field yesterday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (transparent) (propouštějící obraz)průhledný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (bezbarvý)čirý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He poured water into a clear glass.
 Nalil vodu do průhledné (or: čiré) sklenice.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unambiguous) (jednoznačný)jasný, zřejmý, srozumitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The message of the new law is clear.
 Myšlenka nového zákona byla jasná.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evident)zřejmý, zjevný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  očividný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The truth is clear to us.
 Pravda je nám zřejmá.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove) (odstranit)uklidit, odklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uklízet, odklízet ned
 The ploughs have to clear snow from the roads.
 Pluhy musí uklidit (or: odklízet) sníh z cest.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with sharp definition) (ostrost)jasný, čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This television has a clear picture.
 Tahle televize má jasný (or: čistý) obraz.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unobstruct) (zničit překážku)uvolnit, pročistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He had surgery to clear the blocked artery.
 Podstoupil operaci, která mu měla uvolnit (or: pročistit) ucpanou tepnu.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view, path: unobstructed) (bez překážek, cesta či výhled)volný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The students have a clear view of the teacher.
 Studenti měli volný výhled na učitele.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jump over)přeskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The runner cleared all of the hurdles.
 Běžec přeskočil všechny překážky.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (limpid)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  průzračný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They swam in clear mountain pools.
 Plavali v čistých (or: průzračných) horských jezerech.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn after expenses)vydělat, získat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Anne cleared a million in income this year.
 Anna letos vydělala milion dolarů.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: flawless) (pokožka: bez vady)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You're so lucky to have such beautiful, clear skin!
 Máš štěstí, že máš tak čistou pleť.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check)proplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  proplácet ned
 Your cheque cleared at the bank.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Šek si nechal proplatit v bance.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Šeky proplácejí všechny pobočky banky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cloudless) (bez mraků)jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sky is clear today.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bright) (barva)jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (barva)světlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That is a nice, clear, blue colour.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of pure color) (barva)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (barva)ryzí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her eyes were a clear blue.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with no uncertainty)srozumitelný, jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The soldiers are clear about their mission.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of guilt) (svědomí)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The police officer does his job with a clear conscience.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calm, serene)klidný, poklidný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I always leave my yoga class with a clear mind.
clear (of [sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without debts or obligation) (dluhů či závazků)zbavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's hard to get a loan that's clear of interest.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without deductions) (bez dalšího odpočtu daně apod.)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You'll make a clear twenty thousand.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not encoded)nešifrovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nezakódovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The message was clear; no one had scrambled it.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: ahead) (ve sportu)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (ve sportu)ve vedení předl + s
 The away team is now 20 points clear.
clear,
clear of [sth/sb]
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(away from)s odstupem předl + m
 Keep clear of him. He's dangerous.
the clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unobstructed space) (ve sportu)volný prostor příd + m
 He pushed through the opposing players and out into the clear, ready to receive the ball.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become clear) (počasí)vyjasnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The sky cleared after the rain.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (check, account: be settled) (šek)proplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The check will clear in five days.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become free of anxiety, etc.) (hlavu od starostí)vyčistit, pročistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Just relax, and let your mind clear.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clean a table after eating) (nádobí po jídle)uklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll serve dinner, and you clear when they have finished eating.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove [sth] unwanted from)vyčistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We will clear the land, and then plant new grass.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make transparent)vyčistit, pročistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Clear the water with a fine mesh filter.
clear [sth] of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove or disperse)rozptýlit, rozehnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odstranit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police cleared the street of onlookers.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disentangle)rozplést, rozmotat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's clear our lines and resume fishing.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass over)překonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeletět přes dok + předl
 The plane cleared the treetops.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass under)podjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The top of the trailer cleared the bridge with inches to spare.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass by)projet okolo dok + předl
  proletět okolo dok + předl
  minout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The lobster boat cleared the shoals safely.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (purify)pročistit, vyčistit, očistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  čistit ned
 We cleared the air with a filter.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (acquit) (u soudu)očistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zprostit obvinění dok + s
 The court cleared the suspect of all charges.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (approve, give permission)dát svolení, udělit povolení dok + s
 The security office cleared the visitors to enter.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eliminate: a debt) (dluh)umořit, splatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This final cheque will clear your debt.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check: pass through) (kontrolou)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We will meet you after you clear customs.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (building, land: vacate) (pozemek či budovu)vyklidit, vyprázdnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pozemek či budovu)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There was a fire alarm and everyone had to clear the building.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (schedule: make time available)udělat si čas dok + m
 Kate cleared her schedule so that she could visit her mother in hospital.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (headroom) (stropu)výška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The ceiling clearance is pretty low in this house.
 Výška stropů v tomto domě je vcelku nízká.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space, room to move) (technicky)světlá výška příd + ž
 There is not enough clearance under the bridge to accommodate large trucks.
 Světlá výška tohoto mostu není dostatečná pro nákladní auta.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closeout: sale to clear stock) (v obchodě)výprodej mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I bought a dress on clearance.
 Ve výprodeji jsem si koupila šaty.
clearance,
security clearance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(access to secret information) (pro práci s utajovanými skutečnostmi)oprávnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  bezpečnostní prověrka příd + ž
 Thomas does not have the necessary clearance for those files.
 Thomas nemá pro práci s těmi dokumenty požadovanou bezpečnostní prověrku.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft, etc.: permission) (k odletu, přistání apod.)povolení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The pilot was given clearance to take off.
 Pilotovi bylo uděleno povolení ke startu.
clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (removal, clearing out)vyklizení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  stěhování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
clearance,
clearing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cheque: being credited to account) (hodnoty šeku z účtu)odpis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clearance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (discounted, on sale)výprodejový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zlevněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The clearance section is at the back of the store.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clearing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a clearing [system, service], the clearing of [trees, land, vegetation] for [lumber, agriculture], a [forest, small, grassy] clearing, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clearing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clearing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.