clear out

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clear out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (leave a place) (odněkud odejít)vyklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: odejít)vypadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The fire alarm went off and everybody had to clear out.
clear [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (space: remove clutter) (harampádí apod.)vyklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We need to clear all the junk out of the attic.
clear out of [sth] vi phrasal + prep slang (leave: a place) (odněkud odejít)vyklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: odejít)vypadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My landlord's given me a week to clear out of my flat.
clear [sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (clutter: remove from a space) (harampádí apod.)vyklidit z dok + předl
 We need to clear all the junk out of the attic.
 Musíme vyklidit z podkroví všechen binec.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clear out":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clear out'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.