cleaning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkliːnɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(klēning)

Na této stránce: cleaning, clean

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of cleaning)uklízení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  čištění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Cleaning may not be enjoyable, but it's necessary.
 Uklízení nemusí být vždy příjemné, ale je nezbytné.
cleaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, product: cleans)čistící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  úklidový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I only use cleaning products that are natural.
 Používám pouze přírodní čistící prostředky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concept)úklid mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not dirty)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I need to put on a clean shirt.
 Musím si vzít čistou košili.
clean vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make clean)uklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyčistit, umýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's all clean the house.
 Ukliďme dům!
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Včera jsem umyl (or: vyčistil) okna.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (undergo cleaning)uklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to clean today.
 Dnes musím uklidit (or: uklízet).
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize, tidy [sth])uklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uspořádat, urovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Clean your room and put away your clothes!
 Ukliď si pokoj a odnes si oblečení.
clean off [sth],
clean [sth] off
vtr + adv
(dirt: remove) (špínu)vyčistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (špínu)smýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I hosed the car down to clean off the dirt.
 Opláchl jsem auto hadicí, abych ho vyčistil od bláta.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (dirt, etc.: remove from)očistit, vyčistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I cleaned the mud off my boots.
 Očistil jsem si bláto z bot.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (tidy away, remove) (např. špinavé talíře)odnést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The waiter came and cleaned the plates off the table.
 Přišel číšník a odnesl talíře ze stole.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure, uncontaminated)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sample is completely clean, with no contamination.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: sleek, neatly defined)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  uhlazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhlazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sculpture has very clean lines.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sum: total, complete) (přesné číslo)rovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The robbers got away with a clean million.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legible)čitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The office needs a clean copy of the form.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (behavior: decent, pure) (chování)nevinný, cudný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I expect clean behaviour from all of you, so don't dance too closely.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fair)poctivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  férový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The referee wants a clean fight.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (drug-free) (hovorový výraz: neužívající omamné látky)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My friend has been clean for one year.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (wholesome) (zábava, např. výlet do přírody)zdraví prospěšný s + příd
 Our family enjoys clean entertainment.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without irregularity) (bez nerovností)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (bez nerovností)uhlazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The saw made a clean cut through the tree.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)jednoduchý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without interference)nenarušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepřerušovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The thieves made a clean getaway.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: without obscenity) (mluva, bez sprostých slov)zdvořilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (mluva, bez sprostých slov)uhlazený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Keep your language clean, and leave the dirty words out of your talk.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (honestly)poctivě, čestně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 No one will play cards with him because he doesn't play clean.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)zcela, úplně, dočista příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's her birthday, and I clean forgot.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (organize, tidy)uklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uspořádat, urovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My house is disorganized because I hate cleaning.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (empty of contents)očesat, otrhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyprázdnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Birds cleaned the trees of fruit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
cleaning | clean
AngličtinaČeština
cleaning lady nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman: cleaner)uklízečka
 How much do you pay your cleaning lady each month?
dry cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of chemicals to clean clothes, etc.)chemické čištění oděvů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Dry cleaning is a lot cheaper than it used to be.
dry cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothes for chemical cleaning)překlad není dostupný
 Please pick up the dry cleaning on your way home.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cleaning" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Chores, více…
Slovní spojení: cleaning [accessories, products, machines, equipment, supplies], cleaning [methods, processes, techniques], [household, industrial] cleaning [products], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cleaning":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cleaning'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.