clasp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɑːsp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klæsp/ ,USA pronunciation: respelling(klasp, kläsp)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
clasp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device)přezka, spona žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The clasp on this necklace is tiny.
 Přezka náhrdelníku je velmi malá.
clasp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an embrace)sevření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  objetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The little girl struggled to get free of her mother's clasp.
 Holčička se těžko dostávala z matčina sevření.
clasp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with hand) (v ruce)sevřít, stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Victor clasped Mona's hands.
 Viktor sevřel Moninu ruku.
clasp [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embrace)objímat ned
  svírat ned
 The little girl clasped her doll tightly.
 Holčička pevně sevřela svou panenku.
clasp vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use clasp) (sponou)sepnout, stáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"clasp" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a clasp [buckle, closure, bracelet, fastener], the [seatbelt, belt, safety] clasp, a [toggle, manual, necklace, hair] clasp, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "clasp":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'clasp'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.