circled


From the verb circle: (⇒ conjugate)
circled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round shape)kruh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The wallpaper had large orange circles on it.
 Tapeta měla velké oranžové kruhy.
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (group of friends) (přátel)kruh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přátel)kroužek m zdrob
 My circle is a tight-knit group.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na můj kroužek přátel se mohu vždy spolehnout.
circle [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move around [sth])kroužit kolem ned + předl
  obkroužit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A hawk circled the grove of trees.
 Jestřáb obkroužil lesík.
circle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw a circle around [sth](např. odpověď)zakroužkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please circle the correct answer.
 Prosím, zakroužkujte správnou odpověď.
circle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move in a circular pattern)kroužit ned
circle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (aviation: fly in circular pattern) (letadlo)kroužit ned
 The plane circled for an hour, waiting for the fog to lift.
 Letadlo hodinu kroužilo a čekalo, než se zvedne mlha.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrangement of ancient stones)kamenný kruh příd + m
 No one knows exactly why circles like Stonehenge were erected around England.
circle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drive around)kroužit kolem ned + předl
  obkroužit, objet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
come full circle v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (return to original situation)dostat se zpátky na začátek dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Today I'm starting work back at the firm where I had my first job; I feel like my career's come full circle.
inner circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close friends) (přátel)úzký kruh příd + m
 He's part of my inner circle.
inner circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (elite group)úzký kruh příd + m
  elita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Only those in the leader's inner circle exercise real power.
semicircle,
semi-circle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(half-circle shape)půlkruh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The students arranged their desks in a semicircle.
vicious circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (problem: cycle of cause and effect)bludný kruh
 You need experience to get a job, but you can't get experience without a job: it's a vicious circle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "circled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'circled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.