cheese

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃiːz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʃiz/ ,USA pronunciation: respelling(chēz)


Inflections of 'cheese' (v): (⇒ conjugate)
cheeses
v 3rd person singular
cheesing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
cheesed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
cheesed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dairy product)sýr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The cafeteria is serving ham and cheese sandwiches.
 V jídelně podávají sendviče se šunkou a sýrem.
cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tackiness)kýč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  nevkus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Horror films from the nineteen seventies have a high cheese factor.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nevkus některých kousků oblečení je do nebe volající.
cheese interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (smile) (při fotografování)Sýr! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The photographer asked us to say, "Cheese!"
 Fotograf nás poprosil, abychom řekli „sýr“!
cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flat round object) (plochý a kulatý tvar připomínající sýr)válec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Skittles is sometimes played with a cheese, which is used to knock the skittles down.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (important person) (přeneseně: důležitá osoba)velké zvíře příd + m
 Jane is the big cheese at this company.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
cheese [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, slang, often passive (make angry) (vulgární výraz)nasrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozzlobit, naštvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was a big man, so I didn't want to cheese him off.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blue cheese,
also US: bleu cheese
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dairy product: veined)sýr s modrou plísní fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Fourme d'Ambert is a blue cheese from the Auvergne region of France. There are many types of blue cheese, Roquefort and Stilton being the most famous.
Camembert,
camembert
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Camembert cheese) (sýr)camembert mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
cottage cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dairy product)sýr cottage m + m
 If you can't find ricotta cheese for your lasagne, you can use cottage cheese instead.
cream cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dairy product)měkký sýr příd + m
  smetanový sýr příd + m
 I love bagels with cream cheese and coffee in the morning.
goat cheese (US),
goat's cheese (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dairy product made from goat's milk)kozí sýr příd + m
 She made an unusual pizza with goat cheese and sun dried tomatoes.
grated cheese,
also US: shredded cheese
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shavings of cheese)strouhaný sýr příd + m
  nastrouhaný sýr příd + m
 I always sprinkle grated cheese over the top when I make a pizza.
grilled cheese sandwich (US),
toasted cheese sandwich,
cheese toastie (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cheese in toast slices)toasty zapečené se sýrem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  chleba zapečený se sýrem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Emily ordered a grilled cheese sandwich with tomatoes and fries.
hopper,
grasshopper,
cheese hopper,
froth-hopper
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (jumping insect) (nebo jiný skákající hmyz)kobylka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
macaroni and cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pasta with cheese sauce)makarony se sýrovou omáčkou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Children almost always love macaroni and cheese.
parmesan,
Parmesan,
Parmesan cheese
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hard Italian cheese)parmezán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Spaghetti and meatballs goes perfectly with grated Parmesan. I put some parmesan cheese on my pasta.
ricotta,
ricotta cheese
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Italian soft cheese) (druh sýru)ricotta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Swiss cheese nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of cheese: Gruyere)ementál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Gerald put Swiss cheese in his sandwich.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cheese" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [cheddar, Swiss, American, provolone, cottage, cream] cheese, a cheese [assortment, selection, plate, platter], [hard, soft, blue, sticky, creamy, moldy, stinky, smelly] cheese, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cheese":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cheese'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.