check

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃɛk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʃɛk/ ,USA pronunciation: respelling(chek)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
check,
cheque,
US: check
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bank draft) (bankovní poukázka)šek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'm going to pay the bill with a check.
 Účet budu platit šekem.
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (restaurant, hotel: amount owed)účet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vyúčtování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The diners asked for the check.
 Zákazníci požádali o účet (or: vyúčtování).
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inspection, test)prověrka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kontrola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The technician is going to perform a check on the car.
 Mechanik provede technickou prověrku (or: kontrolu) auta.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with object: verify [sth])ověřit, zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ověřovat, kontrolovat ned
 Always check the date on any dairy products which you're about to buy.
 Vždycky si před koupí mléčných výrobků zkontroluj jejich datum spotřeby.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Policisté ověřovali totožnost mrtvého muže.
check vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deposit in safety) (oblečení)odložit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (oblečení)odkládat si ned
  (zavazadla apod.)uložit, uschovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukládat, uschovávat ned
 Guests can check in their coats at the door.
 Hosté si mohou u dveří odložit (or: odkládat, or: uschovat) kabáty.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Cestující si mohou zavazadla uložit (or: uschovávat) na nádraží.
check that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: verify)ověřit, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ověřit si, prověřit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkontrolovat, překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkontrolovat si, překontrolovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please check that the balance of my account is at least four hundred dollars.
 Ověřte, že stav mého účtu je alespoň čtyři sta dolarů.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine, inspect [sth])ověřit, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkontrolovat, překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prozkoumat, prohlédnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The airport staff checked my hand luggage.
 Pracovníci letiště prověřili (or: zkontrolovali) moje příruční zavazadlo.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (test [sth])zkontrolovat, překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  otestovat, vyzkoušet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ověřit, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mechanic is going to check the transmission.
 Mechanik se chystá zkontrolovat převodovku.
check [sth] (US),
tick [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(mark [sth] with a tick) (na seznamu)zaškrtnout, zatrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Check the box that says "I accept".
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look inside [sth])prozkoumat, prohlédnout, prohledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "I can't find my keys." "Have you checked your pockets?"
 „Nemůžu najít klíče.“ „Prohledal jsi kapsy?“
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check progress, state of [sth])zkontrolovat, překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  kontrolovat ned
 How often do you check your e-mail?
 Jak často kontroluješ e-mailovou schránku?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
check adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pattern: checkered) (vzor)šachovnicový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (vzor)kostkovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (vzor)károvaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was wearing a blue check shirt and large horn-rimmed glasses.
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (ticket, token) (v šatně či při tombole)blokový lístek příd + m zdrob
 The partygoers received a check for their coats.
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pattern with squares) (vzor)šachovnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (vzor)kostka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (vzor)kára žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The skirt was covered in checks.
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chess move) (ohrožení krále v šachách)šach mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The chess player put his opponent in check.
a check on [sth/sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person, thing that restrains)protiváha proti ž + předl
 The U.S. Congress acts as a check on the president.
check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (check mark against list item, correct answer, etc.) (odškrtnutí položky na seznamu)check mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  značka zaškrtnutí ž + s
check viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (investigate)ověřit, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkontrolovat, překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I don't know if I locked the door - would you check?
check viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (poker) (v pokeru)pauzírovat ned
 Are you going to bet or check?
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (restrain [sth])zkrotit, zmírnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  krotit, mírnit ned
 The boxer needs to check his aggression.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (halt, stop [sth])zastavit, zadržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zabránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The defenders checked the onslaught by the attackers.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (control [sth])kontrolovat, ovládat ned
  řídit ned
 Try to check the flow of water by turning the valve.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (impede [sth])bránit ned
  ztěžovat ned
 The rough terrain checked the progress of the hikers.
check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chess piece: put in check) (ve hře šachy)dát šach dok + m
check [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, Can (hockey: block player) (v hokeji)forčekovat ned
  (v hokeji)napadat ned
 Never check another hockey player from behind because it could cause a serious spinal injury.
check vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baggage: hand in) (zavazadlo na letišti)odbavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We just had enough time to check our bags and run to the gate when we arrived at the airport.
check [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chess opponent: put in check)dát šach dok + m
 In two moves, Kasparov will check the challenger.
check [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hockey: use a defensive move against [sb])překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
check for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (inspect for presence of)zkontrolovat, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ann checked the document for errors before printing it out.
check in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (register: at hotel, etc.) (přijít do hotelu a nahlásit se)ubytovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 What time may we check in to our hotel room?
 Od kolika hodin se můžeme ubytovat?
check [sth] in,
check in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(luggage: register) (zavazadla)odbavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
check in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (make contact, compare notes)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podívat se na dok + předl
 Let's check in tomorrow morning and see how you're doing with this task.
 Zítra ráno se na to podíváme a uvidíme, jak jsi pokročil se svým úkolem.
check in with [sb] vi phrasal + prep informal, figurative (make contact, compare notes)sejít se s dok + předl
check into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (sign or book into: hotel, etc.) (v hotelu)udělat check-in dok + m
  (v hotelu)ubytovat se, zapsat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My flight arrived late so I had to check into a hotel near the airport.
check into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (investigate)studovat, zkoumat ned
 We are checking into discount flights to London.
check [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (mark checklist item) (položku v seznamu)zaškrtnout, zatrhnout, odškrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
check on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (verify state, progress of [sth])zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ověřit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When Janet left the children alone at home, she called frequently to check on them.
check [sth] out,
check out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (try to verify)zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyšetřovat ned
 The inspector checked out the suspect's alibi by questioning his friends.
check [sth/sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (look at [sth], [sb])podívat se na dok + předl
 Check out that guy in the top hat!
check [sb/sth] out,
check out [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (investigate, examine)prohlédnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)mrknout se na dok + předl
 When you're in New York, be sure to check out that camera store I told you about.
check [sth] out,
check out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(book, etc.: borrow from library) (knihu z knihovny apod.)vypůjčit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I checked out two books from the library last week and I've lost one of them.
check out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (hotel: sign out) (z hotelu)odhlásit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At this hotel, you must check out by 11:00 am or pay for another day.
check out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (be verified)být zkontrolovaný, být prověřený inf + příd
 His alibi checked out.
check out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang, euphemism (die)zemřít, umřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There were rumors that the crime boss had checked out some time ago.
check [sth] over,
check over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(examine, inspect)překontrolovat, prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I always check over the engine carefully before a long car journey.
check up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (verify [sth])ověřit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: hyphen used when term is a noun
check up on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (observe progress)ověřit, zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When it's very hot, remember to check up on your elderly neighbors every couple of hours.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
background check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investigation into [sb]'s past)prověřování osobních údajů fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Background checks provide information about prospective employees.
bad check (US),
bad cheque (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cheque: insufficient funds)nekrytý šek
 We have had too many clients write bad checks, so now we only accept cash.
baggage check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (check-in, registration of luggage)odbavení zavazadel s + s mn
 I checked in my baggage at the baggage check.
baggage check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (security inspection of luggage)kontrola zavazadel ž + s mn
 They stopped me at the baggage check when the scanner picked up something strange.
certified check (US),
certified cheque (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(check guaranteed by a bank)ověřený šek, potvrzený šek, přijatý šek
 I need to make a payment by certified cheque.
check-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration process)odbavování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  check-in mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Check-in for our flight closes at 15:30.
check it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (look) (hovorový výraz)sleduj zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)mrkej na to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)čekuj to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Check it out, man! That car's just too cool.
 Sleduj, kámo! To fáro je prostě nejvíc.
check mark,
checkmark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tick: list item, correct answer, etc.)zaškrtnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  check mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  odškrtnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He wrote a check mark next to each completed task on his list.
check [sth] through vtr + adv (luggage: put into plane's hold)prohlédnout, projít, zkontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you have to change flights, the airline can check your luggage through to the final destination.
check-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (routine medical examination) (zdravotní)prohlídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (zdravotní)kontrola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: hyphen used when term is a noun
 My company insists I have a check-up once a year.
check-in desk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (at hotel, etc.: reception) (v hotelu)recepce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
checkbook,
check book (US),
cheque book,
chequebook (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(book for drawing money on bank account)šeková knížka příd + ž zdrob
 I need to pay bills, but I can't find my checkbook.
checkout,
check-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(store: payment counter) (v supermarketu)pokladna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I think I left my wallet at the checkout.
 Myslím, že jsem nechal na pokladně peněženku.
checkout,
check-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (online: payment screen) (nákupy online)platba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Go to checkout and enter your credit card information.
 Běž na platbu a zadej informace ze své platební karty.
checkout,
check-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (hotel: vacating room) (v hotelu)odhlášení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Be sure to examine your bill carefully on checkout.
 Při odhlášení z hotelu si zkontroluj účet.
checkout,
check-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (hotel: vacating time) (v hotelu)odhlášovací doba příd + ž
 Checkout is at 11am.
 Čas pro odhlášení z hotelu je do 11 hodin.
checkout,
check-out
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(hotel: vacating room)překlad není dostupný
 Check-out time on the departure day is until 12:00 am.
checkup,
check-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(routine medical exam) (u lékaře)prohlídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (u lékaře)kontrola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I have a doctor's appointment tomorrow, but don't worry--it's just a regular checkup.
double-check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cross-check, inspect again)překontrolovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  znovu zkontrolovat přísl + dok
 We should double-check our grocery list to make sure we have everything we need. Let's double-check those figures to make sure we got them right.
hold [sth] in check v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (control, restrain) (přeneseně)držet na uzdě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  držet pod kontrolou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He had to hold his anger in check when his son wrecked the car.
keep a check on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (monitor)sledovat ned
  monitorovat, kontrolovat ned
 I'm keeping a check on his work to ensure that he's doing it right.
keep a check on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, informal (control, restrain, limit)kontrolovat ned
  regulovat ned
 They expect increased oil production to keep a check on gasoline prices.
keep [sth] in check v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (control)regulovat ned
  kontrolovat, řídit ned
 The European Central Bank has kept inflation in check.
rain check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, literal (ticket to rescheduled event) (na odložené utkání)náhradní vstupenka příd + ž
 The team cancelled the game and offered a rain check to the ticket holders.
rain check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (promise to postpone offer until later)náhradní termín příd + m
  odložení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I'll have to take a rain check on dinner tonight: I have to study for an exam all night.
rain check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (ticket entitling customer to sale price later)potvrzení zaručující právo koupě za stejnou cenu
Poznámka: nemá český ekvivalent
 The store was out of the advertised sausages, but they gave me a rain check.
reality check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] that disabuses [sb] of unrealistic ideas)konfrontace s realitou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
spellcheck,
spell check,
spellchecker,
spell checker,
spell-checker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(feature: checks spelling) (funkce)kontrola pravopisu ž + m
 Remember that the spell check can be wrong sometimes!
spellcheck,
spell-check,
spell check
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(check for spelling errors)hledat pravopisné chyby ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
spellcheck [sth],
spell-check [sth],
spell check [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(document: check spelling)zkontrolovat pravopis dok + m
 Don't forget to spellcheck the file before you email it to me.
spot check,
spot-check
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(impromptu inspection)namátková kontrola příd + ž
 The ticket inspectors did a spot check to see who had bought tickets.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"check" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: check the [date, time] (of), a [quick, brief, final, thorough] check, (put) a check mark [in, next to], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "check":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'check'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.