charge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃɑːrdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʃɑrdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(chärj)

Inflections of 'charge' (v): (⇒ conjugate)
charges
v 3rd person singular
charging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
charged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
charged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
charge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask for money) (žádat platbu)účtovat, účtovat si, počítat si ned
  naúčtovat, naúčtovat si, napočítat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That bar charges people a dollar for a glass of water.
 Tenhle bar si účtuje dolar za sklenici vody.
charge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (debit an amount)naúčtovat, připsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Just charge the bill to my account.
 Prostě to připiš na můj účet.
charge [sb] for [sth] vtr + prep (ask for money)naúčtovat za dok + předl
 The barman didn't charge me for my drink.
 Barman mi nenaúčtoval peníze za drink.
charge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accuse)obvinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vinit, obviňovat ned
  (u soudu)obžalovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (u soudu)obžalovávat ned
 The police charged the man with a crime.
 Policie ho obvinila (or: vinila) z trestného činu.
charge [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask for money)naúčtovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The taxi driver charged me £15.
 Řidič taxi mi naúčtoval 15 eur.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask as a fee)účtovat si ned
 The lawyer charges a hundred pounds an hour.
 Právník si účtuje 100 liber na hodinu.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (battery, etc.: power) (baterii)nabít, dobít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to charge my mobile phone.
 Potřebuju si nabít (or: dobít) telefon.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (fee)poplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The video rental shop has a late fee charge.
 Videopůjčovna si účtuje poplatky za zpoždění.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (debit) (bankovní účet)poplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There are extra charges on my account.
 Na mém účtu jsou poplatky navíc.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (official accusation)obvinění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (u soudu)obžaloba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 John was innocent of the charges against him.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Obžalovaný trval na tom, že je stíhán na základě vymyšleného obvinění.
 John byl nevinný ve všech bodech obžaloby.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load)náklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This is heavy charge for such a small car.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (order)rozkaz, příkaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The soldier was unimpressed by his charge to clean the whole barracks.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (duty)závazek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  úkol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Will you promise to help my family? Will you take this charge?
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military attack) (vojenský)útok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Pickett's charge was an important event in the American Civil War.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control)řízení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  kontrola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The manager has charge of two shops.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (battery power)stav baterie m + ž
 The charge on my phone has run down.
charge,
electrical charge,
electric charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(electrical force)elektrický výboj příd + m
 Instead of bullets, a taser shoots a 50,000-volt charge of electricity. When Steve touched the electrical outlet, the sudden charge made him jump.
charge,
explosive charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(explosive power)výbušnina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  nálož žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Police believe that the bomber detonated a charge he was carrying.
charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in [sb] else's care)svěřenec, svěřenkyně m, ž
 The tutor's charges were all very well-behaved children.
charge [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (order)nařídit, přikázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I charge you to look after the house properly while I am away.
charge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rush forward) (na někoho)vrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (proti někomu)vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bull charged again and again.
charge up [sth] vi + prep (hills, stairs: run up) (schody, na kopec apod.)vyběhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (schody, na kopec apod.)vystoupat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The infantry charged up the hill to meet the attack.
charge in vi + prep (rush into the room) (neformální: do místnosti)vpadnout, vletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
charge into [sth] vi + prep (rush into: a room, etc.) (neformální: místnosti apod.)vpadnout do, vletět do dok + předl
  přihrnout se do dok + předl
charge [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rush towards)vrhnout se na dok + předl
  vyrazit proti dok + předl
 The other team charged the quarterback.
charge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load) (zbraň)nabít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The soldiers charged the cannon and it fired again.
charge [sth] with [sth] vtr + prep (load) (věcmi)nakládat ned
 The lorry was fully charged with electrical goods and could hold no more.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (entrust)svěřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The sergeant charged the corporal with command of the squad.
charge [sth] to [sth] vtr + prep (debit an amount) (peníze z účtu)strhnout z dok + předl
 Just charge the bill to my account.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (accuse)obvinit z dok + předl
 The police charged the man with a crime.
charge [sb] with [sth] vtr + prep (order)nařídit, přikázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The prison guard charged him with the cleaning of the latrines.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
charge off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (hurry away)spěchat pryč, pospíchat pryč ned + přísl
charge up [sth],
charge [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(renew battery power of) (baterii)nabít, dobít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is so annoying that I have to charge up my cordless drill every twenty minutes if I want it to work well.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
charge account,
UK: credit account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (current account with a bank)otevřený úvěr, úvěrový účet
charge for [sth] vi + prep (require payment)účtovat si za ned + předl
 Airlines charge for everything these days; you even have to pay for peanuts!
cover,
cover charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (entrance fee) (vstupní)poplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vstupní poplatek)vstup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz: vstupní polatek)vlezný spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There is a cover of ten dollars to enter the club.
free of charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having no cost)zdarma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bezplatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The film was rubbish but it's okay because the seats were free of charge.
free of charge advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at no cost)zdarma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v ceně předl + ž
 Breakfast is provided free of charge.
handling fee,
handling charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(amount charged to process [sth])manipulační poplatek příd + m
 The bank charged a handling fee of £30 to convert the cheque from euros to pounds.
in charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having control)zodpovědný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mající na starost fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'm trying to find out who's in charge here.
in charge of [sth] adj + prep (having control of [sth])zodpovědný za příd + předl
  mající na starost fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
in charge of doing [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (responsible for a task)zodpovědný za příd + předl
  mající na starost fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
in charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (being manager)řídící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zodpovědný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
in charge of [sth/sb] adj + prep (managing [sb], [sth])řídící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zodpovědný za příd + předl
 The editor is in charge of a large team of journalists.
no charge exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sth] is provided free)bezplatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zdarma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.
person in charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manager)pověřená osoba příd + ž
 The store clerk was rude to me, so I complained to the person in charge.
person in charge of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manager of [sth])pověřená osoba příd + ž
  zodpovědná osoba příd + ž
 To get access, you'll have to speak with the person in charge of security.
service charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip paid to serving staff)přirážka za službu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  servisní poplatek příd + m
 There is a 10% service charge added to the restaurant bill.
take charge vtr + n (take command, control)převzít vedení dok + s
  převzít kontrolu dok + ž
take charge of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take command or control of [sth])převzít vedení nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  převzít kontrolu nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"charge" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: charge a [purchase, sale] (to), a [service, shipping, delivery] charge, charge a [fee, fine], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "charge":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'charge'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.