WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

cat boat


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "cat".

Podívejte se také na: boat

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feline: domestic)kočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kocour mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My aunt has a black cat.
 Teta má černou kočku.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Kocour po nocích obrážel široké okolí.
cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (member of cat family) (kočkovitá šelma)kočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kočkovitá šelma příd + ž
 The leopard is a big cat.
 Leopard je velká kočka (or: kočkovitá šelma).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, slang (guy) (hovorový výraz)chlápek, chlapík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That Chas is a cool cat.
cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whip) (druh biče)devítiocasá kočka příd + ž
 The prisoner was whipped with a cat.
cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (catamaran)katamarán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My parents went sailing on their cat.
cat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK, slang (vomit)zvracet ned
  (neformální)blít ned
 That cheese makes me want to cat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
cat around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (look for sex)flirtovat ned
 Wives don't want their husbands to cat around with other women.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
CAT scan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diagnostic imaging technique)výpočetní tomografie příd + ž
 The doctor ordered a CAT scan in addition to the lab tests.
let the cat out of the bag v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reveal the secret)prořeknout se, podřeknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Thanks for letting the cat out of the bag about me being pregnant.
litter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (gravel for pet waste) (pro zvířecí odpad)podestýlka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I changed the litter in the cat's tray.
 Vyměnil jsem podestýlku v záchodě pro kočku.
pussy,
puss,
pussycat,
pussy cat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, UK (cat: affectionate term)kočička ž zdrob
  (neformální: kočka)čičinka ž zdrob
 Our pussycat's quite old now but we still love her. Here pussy, pussy, pussy; come here!
pussycat,
pussy cat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative (person: not threatening) (nezáludný)neškodný člověk příd + m
 He looks threatening but he's a pussycat at heart.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cat boat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cat boat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.