caption

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkæpʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkæpʃən/ ,USA pronunciation: respelling(kapshən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
caption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (words underneath a photo) (pod obrázkem apod.)popisek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (pod obrázkem apod.)titulek, podtitulek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The caption doesn't indicate who is in the photo.
 Popisek nepřibližuje, kdo je na fotce.
caption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV, movie: text on screen) (televize, film)titulek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 George is hard of hearing, so he likes to watch movies with captions.
 George má sluchovou poruchu, takže se raději dívá na filmy s titulky.
caption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal document: heading) (oficiální dokument)hlavička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (oficiální dokument)záhlaví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
caption [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put a caption under [sth])popsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  otitulkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That website always captions photos with funny dialogue.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na internetu lze najít spoustu stránek, na kterých se vtipně titulkují fotky politiků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
caption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brief explanation, legend) (v mapě apod.)legenda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vysvětlivka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The caption next to the map shows that the blue lines indicate rivers.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"caption" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the caption [font, color, size, information], [won, entered] a caption [contest, competition], [article, show, program, movie, newspaper] captions, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "caption":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'caption'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.