captain

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkæptɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkæptən/ ,USA pronunciation: respelling(kaptən, -tin)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chief of ship's crew) (velitel lodi)kapitán, kapitánka m, ž
 The captain takes dinner in his cabin every evening.
 Kapitán si každý den bere večeři do své kabiny.
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leader) (vůdce)kapitán, kapitánka m, ž
 Mr. Smith is the captain of this business launch.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tomáš je kapitánem tohoto výletu.
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military rank) (vojenská hodnost)kapitán, kapitánka m, ž
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: team leader) (sport)kapitán, kapitánka m, ž
 Helen was named captain of the soccer team this year.
 Helena byla letos jmenována kapitánkou fotbalového družstva.
captain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (command, lead)vést, řídit ned
 Martin captains the finance department.
 Martin řídí finanční oddělení.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire department, police) (policie, hasiči)kapitán, kapitánka m, ž
 The police captain was summoned to testify in court.
captain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft) (letadla)kapitán, kapitánka m, ž
 "We'll be landing in Dallas in about thirty minutes," the captain announced over the plane's intercom.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"captain" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [team, ship, vice, squadron, plane, class] captain, the captain of the [team], the first [female, teenage] captain of, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "captain":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'captain'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.