cabbage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkæbɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkæbɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(kabij)

Inflections of 'cabbage' (v): (⇒ conjugate)
cabbages
v 3rd person singular
cabbaging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
cabbaged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
cabbaged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
cabbage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (vegetable) (zelenina)zelí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  kapusta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Rita served pork and cabbage for dinner.
 Rita podávala k večeři vepřové a zelí.
cabbage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant) (rostlina)hlávkové zelí příd + s
 Cabbage is a good cold-weather crop. My grandfather grows cabbages on his allotment.
 Hlávkové zelí je dobrá zelenina, která se pěstuje v chladném počasí. Můj dědeček pěstuje hlávkové zelí na své zahrádce.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
cabbage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edible part of cabbage palm) (jedlá část palmy Sabal palmetto)zelí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  palmové zelí příd + s
cabbage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person: dull) (pejorativní výraz)blbec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (pejorativní výraz)tupec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
cabbage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative, offensive (mentally handicapped person) (vulgární výraz)mrzák, krypl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
cabbage [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, dated (steal) (hovorový výraz: ukrást)šlohnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovor., přen.: ukrást)štípnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Chinese cabbage,
celery cabbage,
napa cabbage,
also UK: Chinese leaves,
Chinese celery
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(green leafy vegetable) (zelenina)čínské zelí příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"cabbage" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: cabbage [salad, rolls, soup], (stuffed) cabbage leaves, [discard, throw away, peel off, use] cabbage leaves, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "cabbage":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'cabbage'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.