bypass

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbaɪpɑːs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbaɪˌpæs/ ,USA pronunciation: respelling(bīpas′, -päs′)

Inflections of 'bypass' (v): (⇒ conjugate)
bypasss
v 3rd person singular
bypassing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bypassed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bypassed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bypass [sth],
by-pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go around)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ob- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 The truck driver bypassed the small towns in order to arrive quicker.
 Řidič kamionu se vyhnul malým městům, aby se do cíle dostal rychleji.
bypass,
by-pass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(road around area)obchvat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  objížďka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We took the bypass because it's quicker.
 Projeli jsme obchvatem, protože to je rychlejší.
bypass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heart bypass: cardiac surgery) (chirurgický zákrok)bypass mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (chirurgický zákrok)spojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Grandpa is still in the hospital, recovering from his bypass.
 Dědeček je pořád ještě v nemocnici a zotavuje se po bypassu.
bypass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (proceed without regard to [sth](někomu nedat na vědomí)obejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: někomu nedat na vědomí)vykašlat se na dok + předl
 Henry decided to bypass his supervisor and go ahead with his plan.
 Henry se rozhodl obejít nadřízeného a rovnou uskutečnit svůj plán.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bypass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical circuit) (elektrický obvod)bočník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
bypass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (redirection of flow of blood) (medicína)bypass mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
bypass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appliance: redirects flow)vedení jinou vestou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
bypass n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (surgery, operation)překlad není dostupný
 The cardiologist recommended bypass surgery as soon as possible.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bypass" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: bypass surgery, a bypass valve, the bypass [firewall, switch], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bypass":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bypass'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.