bye

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/baɪ/ ,USA pronunciation: respelling(bī)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye, farewell)ahoj, čau citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  na shledanou citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Bye! See you later!
 Ahoj (or: čau), uvidíme se později.
 Na shledanou, uvidíme se později.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: skipped round) (ve sportu)volný los příd + m
 The tennis player drew a bye and automatically went through to the next round.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
by the by,
by the bye
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by the way)mimochodem částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 What result, by the by, did you get in the exam?
by the by,
by the bye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (incidental)vedlejší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podružný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The choir's robes are by the by; it's their singing that we have come for.
bye bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye)na shledanou předl + ž
  sbohem citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Say "bye bye" to your uncle and auntie, Johnny.
Bye for now interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (see you soon)Zatím na shledanou! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Brzy na viděnou! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.
go bye-bye,
go bye-byes
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (infantile language: leave)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Come on, sweetheart, we've got to to go bye-bye.
go bye-bye,
go bye-byes
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (infantile language: go to sleep) (neformální)jít na kutě, jít do hajan ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Say goodnight to Daddy, it's time to go bye-bye.
goodbye,
good-bye
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(farewell)Na shledanou! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (neformální)Nashle! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Goodbye! See you all next year!
 Na shledanou! Uvidíme se příští rok!
say goodbye,
say goodbye to [sb],
say good-bye to [sb]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(bid [sb] farewell) (s někým)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Say goodbye to your cousin for me!
say goodbye to [sth],
say good-bye to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (no longer have [sth](přeneseně: s něčím)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bye" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: said (hi and) bye, is a bye week, bye to [everyone, everybody, all], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bye":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bye'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.