WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

by turns


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "by".

Podívejte se také na: turns

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (author, creator) (autor)-
  od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Hamlet is a play by Shakespeare.
 Hamlet je Shakespearova hra.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Četl jsi něco od Milana Kundery?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vltava je nejslavnější symfonie Bedřicha Smetany.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (agent in passives)-
 The tree was cut down by his neighbour.
 Ten strom pokácel jeho soused.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (close: around)u, poblíž předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There's a drinking fountain by the tennis court.
 U tenisového kurtu je fontánka s pitnou vodou.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (close: past) (podél)kolem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We always walk by the post office on the way to work.
 Na cestě do práce vždy chodíme kolem pošty.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (close: beside, near to)u, poblíž předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The keys are by the door over there.
 Klíče jsou támhle u dveří.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (close: distance measure) (vzdálenost)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The ball missed the window by a metre.
 Míč minul okno o metr.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Můj bratr je o půl hlavy vyšší než já.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: not later than) (ne později)do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  nejpozději v přísl + předl
 You must have the report done by Monday.
 Musíš ty zprávy mít hotové do pondělka.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via: using the means of) (způsob)-
 Should we go by car or by taxi?
 Pojedeme autem nebo taxíkem?
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via: using a route) (po cestě)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I usually go by New York when I fly to Europe.
 Když létám do Evropy, obvykle cestuji přes New York.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (during)během předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  v průběhu předl + m
 The street is noisy by day but very quiet by night.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (according to)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I know him by his first name.
 Znám ho jen podle křestního jména.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with the authority of)překlad není dostupný
 By the authority vested in me, I proclaim you husband and wife.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in conformity with)podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  v souladu s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He does everything by the book.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the basis of)na základě předl + m
 They met by chance.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (after, serially) (časový interval)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Things got more tense minute by minute. They walked down the road two by two.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (multiplied by, times) (v matematice)krát příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Two by four is eight.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (unit of measure) (jednotka)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (jednotka zúčtování)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She bought eggs by the dozen. We get paid by the hour.
 Kupovala vejce po tuctech.
 Jsme placeni od hodiny.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (horse: sired by)překlad není dostupný
 Screaming Thunder, by Screaming Eagle, won the Preakness.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (describing compass points)překlad není dostupný
 Head northeast by north.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating means)díky předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  kvůli předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 By finishing her homework early, she was able to join her friends.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (accompanying conditions) (okolnosti: za úsvitu apod.)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We love to eat by candlelight.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating dimensions) (rozměry)krát příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (hovorový výraz: rozměry)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The board should measure 2 by 4 feet.
by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (margin) (rozdíl: o kolik větší apod.)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 CO2 emissions have reduced by 5% over the past three years. Jeff is older than Carl by eight months.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
abide by [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (obey) (pravidla)dodržovat, ctít, uznávat ned
  (pravidly)řídit se ned
 Cathy decided to abide by the rules.
come by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a visit)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na návštěvu)stavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He doesn't come by often.
come by [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (find, obtain by chance) (cestou okolo)narazit na dok + předl
 We came by these old coins in our garden when we were digging over the vegetable plot.
drive by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past in a vehicle)projet kolem dok + přísl
 Ray drove by in his truck.
drop by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a casual visit) (návštěva)zastavit se, stavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Peter dropped by earlier this afternoon.
drop by [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (pay a casual visit to)zastavit se v, stavit se v dok + předl
 Could you please drop by the pharmacy and pick up my medication?
fly by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (time: pass quickly) (přen.: o čase)letět ned
  (přen.: o čase)ubíhat ned
 The hours fly by when I'm with you.
 Čas letí hrozně rychle, když jsem s tebou.
gain by [sth],
gain by doing [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(take advantage or profit by)profitovat z ned + předl
  mít prospěch z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 What have you got to gain by lying about it?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be accompanied by [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go in company with)být doprovázen ned + příč ned
be accompanied by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (coexist with)překlad není dostupný
at the hands of [sb],
at the hand of [sb],
by the hands of [sb],
by the hand of [sb]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(because of) (přeneseně)rukama ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  (přeneseně)v rukou předl + ž mn
 Many women die at the hands of their own families for perceived dishonor.
at [sb]'s hands,
at [sb]'s hand,
by [sb]'s hands,
by [sb]'s hand
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(because of) (přeneseně)rukama ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  (přeneseně)v rukou předl + ž mn
baffled by [sth] adj + prep (confused, mystified)zmatený, popletený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The police detective was baffled by the strange circumstances of the murder.
be tainted by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (experience: be spoiled by [sth](zážitek)být zkažený, být pokažený ned + příd
 My memories of the wedding are tainted by the argument that broke out at the reception.
be beset by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (surrounded by) (turisty apod.)zavalený, obležený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
be beset by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (assailed: by difficulties, doubts, etc.)sužovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  sužovat ned
 Joan was suddenly beset by doubts as to her brother's motives.
 Joan zničehonic začala být sužovaná pochybnostmi o motivech svého bratra.
besotted by [sb],
besotted with [sb]
adj + prep
(infatuated)blázen do m + předl
  zamilovaný do příd + předl
 Gary is besotted by Evie and would do anything for her.
 Gary je blázen do Evie a udělal by pro ní cokoli.
bit by bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (gradually)kousek po kousku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  postupně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
bothered by [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (concerned, troubled)znepokojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ustaraný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  sužovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I am bothered by the way he treats my daughter.
 Jsem znepokojený tím, jak jedná se chová k mé dceři.
by a hair advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a very slight margin, only just)o chlup, o fous
  o vlásek
 The truck missed the cyclist by a hair.
by accident advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (mistakenly, not intentionally)náhodou, náhodně
 I spilt some coffee on the carpet by accident.
by all accounts advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to everyone)podle všeho předl + záj
  podle všech předl + záj
by all means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (of course, certainly)určitě, každopádně, rozhodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 "Can I borrow your pen for a moment?" "By all means!"
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a while)co nevidět fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  za chvíli předl + ž
by and by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (eventually)nakonec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Be patient! I'll get around to it by and by.
by and large advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in general, on the whole)celkem, vcelku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  celkově vzato přísl + příč dok
 Not everything about my job is good, but by and large, I enjoy it.
by any chance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (possibly)náhodou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Would you by any chance be able to lend me $10?
by any means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in any way, via any method)jakkoli zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  jakýmkoli způsobem záj + m
by birth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (through one's family) (např. místo narození)původem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The U.S. Constitution requires the president to be American by birth, not a naturalized citizen.
by birth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (through natural talent) (talent)přirozeně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (talent)od narození předl + s
 He was an artist by birth.
by bus advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (travel or transport: on a bus)autobusem
 Amy usually travels to work by bus.
by car advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (via motor vehicle)autem spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 By car, you could get from Lansing to Detroit in about two hours.
by chance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (coincidentally)náhodou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  shodou okolností ž + ž mn
 I met my French teacher by chance in the supermarket.
by contrast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the other hand)naopak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  naproti tomu přísl + záj
 I'm always late but you, by contrast, are always on time.
by default advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the absence of alternatives)kontumačně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (bez dalších alternativ)automaticky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 When his opponent pulled out of the match, he won by default.
by default advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not actively or purposefully)ve výchozím stavu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  standardně, normálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Jenny hadn't ever given much thought to her career and had ended up as a secretary by default.
by dint of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." dated (by means of: work, effort)díky, pomocí předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 By dint of brilliant organization, we were able to depart on time.
by doing advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (by practising, on the job)za pochodu předl + m
  v praxi předl + ž
 I've never been great at tests and exams: learn best by doing.
by extension advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a more general sense)v širším slova smyslu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Calling me a dumb blonde insults me and, by extension, insults all women with blonde hair.
by far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a large margin)s velkým odstupem, s velkým rozdílem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The U.S. is, by far, the largest producer of corn in the world.
by foot,
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on foot, walking)pěšky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Most people drove but a few arrived by foot.
by hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (manually, not by machine)ručně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  manuálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You can see that these tools were made by hand.
by heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from memory)nazpaměť příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I learnt the sonnet by heart.
by implication advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (following from [sth])důsledkem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
by itself advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without help)samo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  sám o sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The bruise will go away by itself.
by itself advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without adornment) (bez ozdob)sám o sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Does the dress look good by itself, or should I put on gold beads?
by law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (legally)podle zákona přísl + m
 By law, in England, the minimum age for buying alcoholic beverages is eighteen.
by means of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via)pomocí předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  prostřednictvím předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
by mistake advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accidentally, not on purpose)omylem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 By mistake, I gave him your phone number instead of mine!
by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all, not in any way)v žádném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 This handbag costs £300, but it's by no means the most expensive one in the shop.
by now advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before this moment)příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  touhle dobou záj + ž
  doposud příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 My guests should have arrived by now – dinner's getting cold.
 Hosté už tu měli být – vystydne jim večeře.
by post advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (through the mail)poštou žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Can you either fax it to me or send it by post?
by reason of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (because of)z důvodu předl + m
  kvůli předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Sarah was found innocent by reason of insanity.
by that time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the past) (v minulosti)do té doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
by that time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the future) (v budoucnosti)do té doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  v té době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Where will you be in 50 years? By that time, I will be an old man!
by the book advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (according to rules)podle pravidel předl + s mn
  podle předpisů předl + m mn
 My boss likes to do things by the book.
by the by,
by the bye
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by the way)mimochodem částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 What result, by the by, did you get in the exam?
by the by,
by the bye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (incidental)vedlejší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  podružný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The choir's robes are by the by; it's their singing that we have come for.
by the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (before the final moment)před koncem předl + m
  ke konci předl + m
 By the end of the first chapter, I could guess the solution to the mystery. I'm usually exhausted by the end of the day.
 Záhadu jsem dokázal rozluštit ještě před koncem první kapitoly.
by the same token exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (similarly)ze stejného důvodu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
by the time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some point before)než spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dřív než přísl + sp
 You better have your chores done by the time I get home or you're in big trouble. The traffic was so bad that by the time I got to the office I was 20 minutes late.
 Koukej mít udělané úkoly, než přijdu domů, jinak máš průšvih.
by the way exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (incidentally)mimochodem částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 By the way, have you seen this before?
by then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sometime before a future point)-
 By then it will be too late. The party starts at 7:00? That's okay – I should be ready by then.
 Večírek začíná v 7:00? V pohodě, to už bych měla být hotová.
by this time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some point before this moment)do této doby fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  v tuto dobu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I would normally be in bed by this time. By this time, you should have finished studying for the exam.
by train advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (travel or transport: on a train)vlakem
 The easiest way to get there is by train.
by virtue of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (because of)z důvodu předl + m
  na základě předl + m
 By virtue of your mere presence, the theater's attendance doubled.
by way of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (going through)přes předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She flew from Khartoum to Kathmandu by way of Dubai.
 Letěla z Chartúmu do Káthmándú přes Dubaj.
by way of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as)jakožto spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jako spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Glen sent Sandy a box of chocolates by way of an apology.
by yourself,
all by yourself
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(without company) (bez přítomnosti další osoby)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
by yourself,
all by yourself
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(without help) (bez pomoci)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
bypass [sth],
by-pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go around)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ob- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 The truck driver bypassed the small towns in order to arrive quicker.
 Řidič kamionu se vyhnul malým městům, aby se do cíle dostal rychleji.
bypass,
by-pass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(road around area)obchvat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  objížďka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We took the bypass because it's quicker.
 Projeli jsme obchvatem, protože to je rychlejší.
byproduct,
by-product
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] produced while making [sth] else) (ve výrobě)vedlejší produkt příd + m
byproduct,
by-product
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(additional outcome or result)vedlejší důsledek příd + m
be characterized by [sth],
also UK: be characterised by [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have as an identifying trait) (něčím)vyznačovat se ned
  (čím)být charakterizovaný ned + příd
 Summers here are characterized by hot days and cool nights.
 Léta se zde vyznačují horkými dny a chladnými nocemi.
close by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near, in close proximity)poblíž, blízko
 Gerald's sister lives close by so it's easy for him to visit her.
close by,
close-by
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(near)nedaleký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  blízký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is there a close-by store where we could buy eggs?
comply by [sth] vi + prep (go along with, obey) (požadavkům)vyhovět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (požadavky)splnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dodržovat ned
 All workers are expected to comply by the company's rules.
constrained by [sth] adj + prep (limited: by laws, means) (zákonem, nařízením apod.)omezený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The power of the police is constrained by the law.
consumed with [sth],
consumed by [sth]
adj + prep
figurative (overwhelmed by emotion) (hněvem apod.)uchvácený, schvácený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hněvem apod.)sžíraný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Paul was consumed with jealousy when he saw Sarah with another man.
be controlled by [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: be manipulated by [sb])řízený, ovládaný příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 Stacy is controlled by her husband; she will do anything he wants her to do.
counterweight [sth] by doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (provide a balance with) (čím)vykompenzovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (čím)vyvážit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We counterweighted the negative aspects of the deal by offering plenty of freebies.
covered by [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with [sth] overlaid) (něčím)zakrytý, přikrytý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
day by day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gradually)den za dnem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  postupně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His pain decreased day by day as his injuries gradually healed.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (movie: have as director) (film)režírovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 '2001, A Space Odyssey' was directed by Stanley Kubrick.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (project: be coordinated by) (někým)řízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (někým)organizovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This book series was directed by the chair of the department.
be directed by [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be controlled, ordered by)ovládaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (někým)řízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bombing was directed by the top general in charge.
divide [sth] by [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (number: find quotient) (v matematice)děleno příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 Twelve divided by six is two.
 Dvanáct děleno šesti je dvě.
divide by [sth] vi + prep (number: be divisible) (nějakým číslem)dělit ned
  (nějakým číslem)vydělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 30 does not divide by 8.
divided by [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (arithmetic: by a number)děleno příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 Twenty-seven divided by nine is three.
 Dvacet sedm děleno devíti rovná se tři.
divided by [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (opinion: by a subject) (názor na něco)rozdílný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (názor na něco)různící se, rozcházející se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The generations are divided by their taste in music, clothing, communication style, and almost everything else.
Don't judge a book by the cover!,
don't judge a book by its cover
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
proverb (appearances can be deceptive)Nesuď knihu podle obalu. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She definitely looks trustworthy, but don't judge a book by its cover.
drive-by nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shooting from a passing car)střelba z projíždějícího auta fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Osman admitted that he was the gunman in a drive-by.
drive-by adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shooting: from passing car)střelba z projíždějícího auta fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 A man has life-threatening injuries after a drive-by incident in Tucson.
drop by drop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one droplet at a time)po kapkách předl + ž mn
 Squeeze the rubber bulb of the dropper to release the liquid drop by drop.
be engaged in [sth],
be engaged by [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(engrossed) (do děje)vtáhnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I was so engaged in what Owen was telling me that I missed my bus.
float [sth] to [sb],
float [sth] by [sb]
vtr + prep
(idea: suggest to [sb](myšlenku)nadhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ron went to his boss to float an idea by him, but he didn't get a meeting.
follow [sth] up by doing [sth],
follow up [sth] by doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(make further communication) (v komunikaci)pokračovat ned
 John followed up his interview by sending a thank-you note.
frightened by [sth] adj + prep (scared by) (čím)vyděšený, polekaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sheep were frightened by the storm.
 Ovce byly vyděšené (or: polekané) bouřkou.
fringed by [sth] adj + prep (bordered, surrounded) (něčím)obklopený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The cabin was fringed by thick forest on all sides.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"by turns" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "by turns":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'by turns'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.