bushed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʊʃt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bʊʃt/ ,USA pronunciation: respelling(bŏŏsht)

Na této stránce: bushed, bush

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bushed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (exhausted)vyčerpaný, unavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Phew! I'm going to bed; I'm bushed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant) (rostlina)keř mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (typ rostliny)křovina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (porost)křoví, houští spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 We planted some bushes in front of our new house.
 Před domem jsme zasadili pár keřů.
the bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rural, forest area)buš žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The explorers spent two months wandering in the bush.
 Badatelé strávili dva měsíce v buši.
bush n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." US, Can, AU (rural, not sophisticated) (pejorativní výraz: nevyspělý)venkovský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, vulgar, slang (woman's pubic hair) (přeneseně, neformální: ženské ochlupení)bobr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Does she shave her bush?
bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (engineering: bearing)válcová vložka příd + ž
bush,
ivy bush
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
archaic (ivy decoration at tavern)okrasný břečťan příd + m
bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Can (land used for timber) (místo pro těžbu dřeva)hospodářský les příd + m
bush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thicket)křoví, houští spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  křovina, houština žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Wear long sleeves when you prune the bush; there are lots of thorns.
bush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow bushy)zarůstat ned
  (křovím)obrůstat ned
bush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover [sth] with bushes)zakrýt keři dok + m mn
  zamaskovat křovím dok + s
 We should bush the motorcycle to camouflage it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bushed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bushed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.