bury

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɛri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɛri/ ,USA pronunciation: respelling(berē)

Inflections of 'bury' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": buries
Inflections of 'bury' (v): (⇒ conjugate)
buries
v 3rd person singular
burying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
buried
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
buried
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bury [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put [sth] under the earth) (předmět)zakopat, zahrabat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher buried the time capsule while the students watched.
 Učitel zakopal časovou kapsli, zatímco ho studenti pozorovali.
bury [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, animal: inter) (osobu)pohřbít, pochovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We buried my grandmother on a rainy day.
 Babičku jsme pohřbili (or: pochovali) za deštivého dne.
bury [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (snow, debris: cover [sb], [sth](sněhem, štěrkem)přikrýt, zakrýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (sněhem, štěrkem)zasypat, zavalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (sněhem)zavát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Snow buried the road.
 Sníh přikryl (or: zasypal) silnici.
bury [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (feelings: suppress) (city)potlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: city)dusit ned
 After failing the interview, the applicant buried her disappointment and tried to be positive.
 Po neúspěšném pohovoru uchazečka potlačila svoje zklamání a snažila se být pozitivní.
bury [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (secret, bad news: hide)tajit ned
  skrývat ned
bury yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (engross oneself in [sth](přeneseně: být zaujatý)ponořit se do dok + předl
  pohroužit se do dok + předl
  (přeneseně: být zaujatý knihou)zažrat se do dok + předl
 On rainy days, the best thing to do is bury yourself in a good book.
 Za deštivých dnů je nejlepší ponořit se do dobré knihy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bury nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (manor or large farm)překlad není dostupný
bury [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embed)zasadit, vsadit, zapustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zavrtat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The nail was buried firmly in the wall.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bury" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bury":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bury'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.