bursting

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrstɪŋ/

From the verb burst: (⇒ conjugate)
bursting is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: bursting, burst

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bursting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exploding)explodující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  prasknutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a sudden release of air from the bursting balloon.
bursting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exploding)exploze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  prasknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The bursting of the balloon frightened the cat.
bursting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breaking, tearing)roztržení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  prasknutí, puknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The flood was caused by the bursting of the riverbank.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explode)prasknout, puknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The water balloon burst when it hit the teacher's leg.
 Balónek prasknul, když se dotkl učitelčiny nohy.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rupture)prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  protrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  protrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Marty was taken to the hospital in an ambulance when his appendix burst.
 Marty byl převezen do nemocnice, protože mu prasklo slepé střevo.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause rupture)prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  roztrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zlomit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stress of her new job caused Carolyn to burst a blood vessel in her eye.
 Carolyn ze stresu v nové práci praskla cévka v oku.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, tear [sth])roztrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Larry laughed so hard, he burst his trousers.
 Larry se smál tolik, že se mu roztrhly kalhoty.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emerge, come into view) (do povědomí apod.)vtrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Beatles burst onto the music scene in the early 1960s.
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (balloon, tyre: punctured)proražený, prasklý, prasknutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  propíchnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appendix: ruptured) (slepé střevo)prasklý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbreak of gunfire, etc.) (výstřelů)dávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (výstřelů)salva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He was wounded by a burst of mortar fire.
 Byl zraněn dávkou střel.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden emission) (energie)nával, příval mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 With a burst of energy, Joy surpassed the other runners and won the race.
 S návalem (or: přívalem) energie Joy předběhla ostatní a závod vyhrála.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion)výbuch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  exploze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  salva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We could see the burst of fireworks miles away.
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rupture)prasknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The river has been dangerously high since the burst at the dam.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
bursting | burst
AngličtinaČeština
bursting at the seams,
bulging at the seams
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (overfull, packed full) (přeneseně: přeplněný)praskající ve švech fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My suitcase is already bursting at the seams -- how can I pack my souvenirs?
bursting at the seams,
bulging at the seams
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tearing because it is stretched)praskající ve švech fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I've got to lose weight; my pants are bursting at the seams.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bursting":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bursting'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.