burst

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɝst/ ,USA pronunciation: respelling(bûrst)

Inflections of 'burst' (v): (⇒ conjugate)
bursts
v 3rd person singular
bursting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
burst
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
bursted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
burst
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
bursted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explode)prasknout, puknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The water balloon burst when it hit the teacher's leg.
 Balónek prasknul, když se dotkl učitelčiny nohy.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rupture)prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  protrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  protrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Marty was taken to the hospital in an ambulance when his appendix burst.
 Marty byl převezen do nemocnice, protože mu prasklo slepé střevo.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause rupture)prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  roztrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zlomit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stress of her new job caused Carolyn to burst a blood vessel in her eye.
 Carolyn ze stresu v nové práci praskla cévka v oku.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, tear [sth])roztrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prasknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Larry laughed so hard, he burst his trousers.
 Larry se smál tolik, že se mu roztrhly kalhoty.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emerge, come into view) (do povědomí apod.)vtrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Beatles burst onto the music scene in the early 1960s.
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (balloon, tyre: punctured)proražený, prasklý, prasknutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  propíchnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appendix: ruptured) (slepé střevo)prasklý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbreak of gunfire, etc.) (výstřelů)dávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (výstřelů)salva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He was wounded by a burst of mortar fire.
 Byl zraněn dávkou střel.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden emission) (energie)nával, příval mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 With a burst of energy, Joy surpassed the other runners and won the race.
 S návalem (or: přívalem) energie Joy předběhla ostatní a závod vyhrála.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion)výbuch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  exploze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  salva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We could see the burst of fireworks miles away.
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rupture)prasknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The river has been dangerously high since the burst at the dam.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
burst in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (enter suddenly and forcefully) (místnosti)vpadnout do, vrazit do dok + předl
 The police burst in and arrested Davidson.
burst into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (enter)vrazit do dok + předl
  vtrhnout do dok + předl
 The angry man burst into the room.
 Rozzuřený muž vrazil do místnosti.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spring out)vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burst out from [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spring out)vyrazit z dok + předl
  vyskočit z dok + předl
 He burst out from behind the wall, surprising everyone leaning against it.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (emerge, break out) (odněkud)vynořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burst out of [sth] vi phrasal + prep (emerge, break out)vynořit se z dok + předl
  vyklubat se z dok + předl
 The chick finally burst out of its shell.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (occur suddenly)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Spring is bursting out all over the place!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
burst into applause v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (applaud spontaneously)propuknout v aplaus dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  začít tleskat dok + ned
burst into flame,
burst into flames
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (catch fire)vzplát, vzplanout
 The bus burst into flames, trapping the passengers inside.
burst into laughter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start laughing)rozesmát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They burst into laughter at the sight of his clown costume.
burst into tears v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start crying suddenly)propuknout v pláč dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  začít brečet dok + ned
 She burst into tears at the news of her friend's death.
burst out laughing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (laugh suddenly)propuknout v smích dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přeneseně)vybuchnout smíchem dok + m
ready to burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (very excited) (cenová bublina apod.)těsně před prasknutím
 I'm ready to burst: I can't wait to tell you the good news!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"burst" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: burst into [tears, laughter, song, applause], burst out [laughing, crying], burst in on [us, the meeting, our conversation], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "burst":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'burst'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.