burnout

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrnaʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɝnˌaʊt/ ,USA pronunciation: respelling(bûrnout′)

Na této stránce: burnout, burn out

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burnout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (exhaustion, overwork) (přeneseně)vyhoření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It's important to work at a reasonable pace to avoid burnout.
 Je dobré nepřehánět pracovní tempo, člověk se tak lépe vyhne vyhoření.
burnout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity: overheating) (elektriky)zkrat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (candle, bulb: be used up) (hořením spotřebovat)vyhořet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The candle has completely burnt out.
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: suffer overexhaustion) (syndrom vyhoření)vyhořet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Derek burnt out after working for so many months without a break.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "burnout":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'burnout'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.