burned


From the verb burn: (⇒ conjugate)
burned is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
Na této stránce: burned, burn

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burned,
UK: burnt
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(damaged by fire)spálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)lehlý popelem příd + m
 The massive fire left behind a whole block of burned houses.
burned,
UK: burnt
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(food: overcooked) (jídlo)spálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (jídlo)připálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The beef was a bit burnt but we ate it anyway.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set afire)spálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spalovat ned
 He burned the documents so nobody would ever see them.
 Spálil ty dokumenty, aby je už nikdo nikdy neviděl.
burn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (energy, calories) (energie)spálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spalovat ned
 Let the kids run around so they burn all their energy.
 Nechej děti, ať si tady pobíhají, aby spálily veškerou energii.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Při tomto lehkém cvičení se sice uvolní svaly, ale tuky se nespalují.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be on fire)hořet ned
 The log in the fireplace will burn for three hours.
 Ten špalek v krbu bude hořet tři hodiny.
burn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (injury) (úraz)popálenina, spálenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The burn took a week to heal.
 Ta popálenina se hojila týden.
burn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sunburn) (slunce)spálení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He got a bad burn while lying in the sun at the pool yesterday.
 Tím včerejším vyleháváním na slunci u bazénu si vykoledoval škaredé spálení.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
burn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scorched mark, area)vypálené místo příd + s
  spálená země příd + ž
 In the field, you could see the burn that the lightning had caused.
burn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feel as if from fire) (pálící)omrzlina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The burn from a cold wind can be painful.
burn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (witty insult) (hovor.: poznámka, která člověka usadí)stěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (undergo combustion)hořet ned
  spalovat ned
 Charcoal will burn slowly, with no flames visible.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (glow, be illuminated)svítit, zářit ned
  planout ned
 The lantern burned all night long.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emit heat)hřát ned
  vydávat teplo ned + s
  pálit ned
 The hot coals continue to burn after the fire goes out.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause a stinging sensation) (pocit bolesti)pálit ned
 His arms burned after lifting weights for an hour.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel anger)být dopálený inf + příd
 He was still burning about the subject two weeks later.
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become overcooked) (při vaření)spálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Remember to take the chicken off the stove; don't let it burn this time!
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang, figurative (be executed)být popravený inf + příd
 I want to see that criminal burn!
burn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sunburned) (od slunce)spálit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Be careful! Don't burn on the beach, or you won't be able to go in the water.
burn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (combust fuel) (palivo)spálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (palivo)spalovat ned
 The plane must have burned a thousand litres by now.
burn [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang, figurative (make angry)dopálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  naštvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The thought that John is dating his ex-girlfriend really burns him.
burn [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (sports: beat, score against) (ve sportu)porazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ve sportu)vyhrát, zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Bulls really burned the Knicks in last night's basketball game!
burn [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record on CD) (data na CD)vypálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll burn the music on a CD for you.
burn,
burn [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(scorch)spálit, sežehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The area was like a desert. The sun's heat had burned all the vegetation.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
burned | burn
AngličtinaČeština
burned out,
burned-out,
also UK: burnt out,
burnt-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gutted by fire)vyhořelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The burned-out warehouse had to be torn down and rebuilt from scratch.
burned out,
burned-out,
also UK: burnt out,
burnt-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: overworked, exhausted) (přeneseně: člověk unavený prací)vyhořelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 I'm totally burned out - I need a vacation badly, or at least a few days off.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"burned" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "burned":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'burned'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.