burdened

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdənd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bûrdnd)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load)náklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  břemeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The donkey can carry a heavy burden.
 Osel unese těžký náklad.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight)zátěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  hmotnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The burden of his heavy backpack was hard on his knees.
 Zátěž batohu nebyla dobrá pro jeho kolena.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (encumbrance)břímě, břemeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  přítěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Payments for the two cars are a burden on the family's resources.
 Platba za dvě auta je pro rozpočet rodiny značná přítěž (or: břemeno).
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental: pressure)zátěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She has too many emotional burdens to relax properly.
 Musí se vypořádat s příliš velkou citovou zátěží, než aby si mohla pořádně odpočinout.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental: responsibility) (zodpovědnosti)břímě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Being responsible for the family is a burden to him.
 Zodpovědnost za rodinu je pro něj břímě.
burden [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (add pressure, worry) (přeneseně)zatěžovat ned
  (přeneseně)zatížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I never tell you my worries because I don't want to burden you.
 Nezatěžuj svou matku svými problémy.
burden [sb] with [sth] vtr + prep figurative (impose [sth] troublesome) (přeneseně: někoho starostmi)zatěžovat ned
 Don't burden your mother with your problems.
 Nezatěžuj matku svými problémy.
burden [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load) (náklad)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They burdened the truck with even more weight.
 Naložili náklaďák ještě víc.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beast of burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (animal used for heavy work)soumar
 The water buffalo is the traditional beast of burden in Thailand.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: responsibility of accuser)důkazní břemeno příd + s
 Under the law of this country, the burden of proof lies with the person making an accusation.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"burdened" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "burdened":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'burdened'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.