bunch

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌntʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bʌntʃ/ ,USA pronunciation: respelling(bunch)

Na této stránce: bunch, bunch up

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bananas, grapes: clump)trs mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Ian tore a banana off the bunch and began to peel it.
 Ian utrhl banán z trsu a začal ho loupat.
bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bananas, grapes: clump) (banánů, hroznů)trs mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Marcy had toast and a small bunch of grapes for breakfast.
 Marcy měla ke snídani toust a malý trs hroznů.
bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection: of keys, etc.)svazek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The smallest key on the bunch opens my jewelry box.
 Ten nejmenší klíč na svazku je od šperkovnice.
bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection: of keys, etc.) (klíčů)svazek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The prison guard had a bunch of keys dangling from his belt.
 Vězeňskému dozorci se u pasu houpal svazek klíčů.
bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (group of people) (lidí)skupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (lidí)shluk, houf mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tell that bunch over there that the store is closing in ten minutes.
 Řekni tamté skupině, že za deset minut zavíráme.
bunch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clump together) (dát dohromady)svázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The leaves in the pond are bunching together.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Floristka svázala květiny dohromady v kytici.
bunch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (garment: gather into folds)hrnout se ned
 Your dress is bunching at the back.
 Tvoje šaty se vzadu hrnou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (large amount of [sth](velké množství)hromada, řada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I've got a bunch of work to do today.
a bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (a lot)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  mnoho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (přen.: hodně)mraky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I learned a bunch from that painting demonstration.
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, informal (large number of [sth](velké množství)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (velké množství)spousta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (velké)množství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Take as many beers as you like; I've got a bunch of them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bunch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gather into tight group) (k sobě)shluknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The cyclists had bunched up as they approached a sharp bend in the road.
bunch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (fabric: gather into folds)zmačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The dress didn't fit Sophie because it bunched up at the back.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bunch" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: bunch together the [issues, apples and bananas,], bunch the [issues] together, the [children, animals] bunched together (in fear), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bunch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bunch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.