WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

bullet wood


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "bullet".

Podívejte se také na: wood

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun projectile)kulka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  náboj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The x-ray shows that the bullet is lodged in the patient's shoulder.
 Rentgen ukazuje, že se kulka zasekla v pacientově rameni.
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short for bullet point) (v textu)odrážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Bullets look better for a list than numbers in most cases.
 Ve vetšině případů vypadají odrážky v seznamech lépe než čísla.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bullet adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loan type) (úvěr)jednorázově splatný přísl + příd
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ammunition cartridge) (zbraně)zásobník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The hunters stopped at a store to buy more bullets.
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] shaped like gun projectile)ve tvaru náboje fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The horse bucked and kicked up bullets of mud.
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (security with single maturity date)překlad není dostupný
bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final loan repayment) (dluhu)poslední splátka příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bite the bullet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (do [sth] unpleasant) (přeneseně: udělat něco nepříjemného)kousnout do kyselého jablka dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You will just have to bite the bullet; there's no other option.
bullet point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dot before list item) (v dokumentu)odrážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The boss would prefer a simple list of items with bullet points, rather than long descriptions. To create a list of bullet points, click on the icon.
bulletproof adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (resistant to bullets)neprůstřelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The President's car is fitted with bulletproof glass.
silver bullet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direct or immediate solution)okamžité řešení příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bullet wood":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bullet wood'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.