WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo)celý náklad příd + m
  nerozbalený náklad příd + m
Poznámka: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
 Součástky budou zaslány jako celý náklad.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (three dimensional size)objem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The box's bulk made it difficult to carry.
 Tato krabice se kvůli svému objemu špatně přenáší.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous) (v jídle)vlákniny ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
 Její dieta vyžadovala, aby jedla hodně vlákniny.
the bulk of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part)větší část příd + ž
  většina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
 Požadují, aby větší část (or: většina) platby proběhla předem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness) (papíru)tloušťka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)zdát se duležitý ned + příd
 Military spending bulks large at election time.
bulk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (expand)rošířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The city bulked the police force due to increased crime.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
bulk up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gain weight, put on muscle)přibrat na váze dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  posílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
in bulk advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in large quantities)hromadně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ve velkém předl + příd
 I have five cats so I buy their food in bulk from the warehouse.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bulker":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bulker'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.