bulge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌldʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bʌldʒ/ ,USA pronunciation: respelling(bulj)

Inflections of 'bulge' (v): (⇒ conjugate)
bulges
v 3rd person singular
bulging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bulged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bulged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bulge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sticking out)hrbol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  boule, vypuklina, vyboulenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vyboulení, vydutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Sara noticed a strange bulge in the sack.
 Sara si všimla zvláštní vybouleniny na pytli.
bulge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (swell, stick out)vyboulit se, vypoulit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzdouvat se, vydouvat se ned
 The old man's stomach bulged.
 Žaludek starého muže se vyboulil.
bulge with [sth] vi + prep (be full)být naplněný ned + příd
  být nacpaný, být napěchovaný ned + příd
 The boy's pockets were bulging with the conkers he had collected.
 Chlapcovy kapsy byly naplněné nasbíranými kaštany.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bulge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (increase)nárůst, růst mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vzestup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This neighborhood experienced a population bulge about twenty years ago, but gradually people moved away.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bulge" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the bag was bulging with [goodies, purchases, groceries], bulge under the weight (of), bulges [in the middle, out at the front], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bulge":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bulge'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.