budding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌdɪŋ/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈbʌdɪŋ/

From the verb bud: (⇒ conjugate)
budding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: budding, bud

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
budding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: developing) (talent)slibný, nadějný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Their eldest son Mark's a budding writer.
 Jejich nejstarší syn Mark je nadějný spisovatel.
budding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plant: producing buds) (rostlina)rašící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Budding plants should be kept indoors in cool weather.
 Rašící rostliny by měly být v chladném počasí uvnitř.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unopened flower) (květiny)pupen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (květiny)poupě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Spring is late this year; the trees still have only buds, not blossoms yet.
 Jako letos přichází pozdě; stromy mají stále ještě poupata místo květů.
bud viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flower)vypučet, rozpučet, vyrašit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The daffodils usually bud in February.
 Narcisy většinou vypučí v únoru.
bud viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (start to develop) (myšlenka)klíčit ned
 An idea began to bud in Lacey's mind.
 Lacey v hlavě klíčil nápad.
bud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partially opened flower) (květiny)poupě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The roses are still buds; they should be in full bloom tomorrow and will make a nice bouquet.
 Růže jsou pořád pouze poupata; zítra by měly vykvést, takže z nich bude krásná kytice.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bud interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (term of address: friend) (neformální)chlape, kámo, brácho zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Hey, bud, how have you been?
bud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (buddy: friend) (hovorový výraz)kámoš mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Oh, that's Sam--he's my bud.
bud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (marijuana)marihuana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: marihuana)tráva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (slangový výraz: marihuana)ganža žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Apparently, the cops found two bags of bud in David's car.
bud nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] small)drobnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
bud [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant: graft) (stromy)roubovat ned
  (stromy)naroubovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (květiny)řízkovat ned
 It is possible to bud roses onto a sturdier stalk to create a stronger plant.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: a budding [actress, artist, filmmaker], has a budding career in, a budding [tree, shrub], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "budding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'budding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.