buckling

Listen:


From the verb buckle: (⇒ conjugate)
buckling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: buckling, buckle

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
buckling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (crumpling)zohýbaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zmačkaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
buckling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (giving way, collapsing) (přeneseně: člověk)zhroucený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
buckle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener)spona, přezka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Fasten the buckle on your seat belt.
 Zapni si spou na pásu.
buckle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belt, shoe: fastening) (pásek, bota)přezka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The buckles on my sandals are scuffed.
 Přezky na sandálích mám odřené.
buckle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fasten) (boty)zavázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zip)zapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (bezpečnostní pás)připnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The little girl hastily buckled her shoes and dashed out the door.
 Holčička si rychle zavázala boty a vyběhla ze dveří.
buckle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give way) (nohy)podlomit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The elderly man's legs buckled suddenly, and he grabbed the railing to steady himself.
 Starému muži se náhle podlomily nohy a musel se rychle chytit zábradlí.
buckle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: give in)podlehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Julie finally buckled and agreed to spend the day at the zoo.
 Julie konečně podlehla a souhlasila s tím, že stráví den v ZOO.
buckle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: bend body) (bolestí)zkroutit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ryan buckled in pain as the ligament in his knee tore.
 Ryan se zkroutil v bolesti, když se mu utrhl vaz v koleni.
buckle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bend [sth])ohnout, prohnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkroutit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: bending, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "buckling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'buckling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.