bucket

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌkɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbʌkɪt/ ,USA pronunciation: respelling(bukit)


Inflections of 'bucket' (v): (⇒ conjugate)
buckets
v 3rd person singular
bucketing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bucketed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bucketed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for liquid)kbelík, kyblík m zdrob
  kýbl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vědro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Using buckets to make sand castles at the beach is fun.
 Stavět na pláži hrady z písku za pomoci kbelíku (or: kyblíku) je zábava.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scoop on tractor, digger) (bagru)lžíce, lopata žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount one bucket holds)kbelík, kyblík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  kýbl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We need one more bucket of water to fill the pool.
bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (rotor blade) (turbínového rotoru)lopatka ž zdrob
bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Aus, NZ (container for ice cream)nádoba na zmrzlinu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
bucket,
bucket along [sth],
bucket down [sth]
vi + prep
UK (travel quickly)hnát se ned
  pádit ned
  prohnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: Followed by a preposition
 The car was bucketing along the road.
bucket [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put [sth] in bucket)dát do kýble dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  hodit do kýble dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Bucket the shells and bring them back to the house.
bucket [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." Aus, slang (criticize harshly)kritizovat, kárat ned
  vytýkat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bucket list nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (things you wish to do before dying) (co chce člověk stihnout před smrtí)seznam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Swimming with dolphins is on Susan's bucket list.
 Plavání s delfíny má Susan na svém seznamu.
kick the bucket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (die)natáhnout brka
 Did you hear that her grandfather kicked the bucket?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bucket" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: pour, pail, hoop, více…
Slovní spojení: the [car, truck] has bucket seats, the bucket brigade put out the fire, UK: [the rain is, it's] bucketing down, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bucket":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bucket'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.