bridegroom

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbraɪdgruːm/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈbraɪdˌgrum, -ˌgrʊm/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(brīdgro̅o̅m′, -grŏŏm′)


Na této stránce: bridegroom, groom
'bridegroom' je jiný výraz pro 'groom'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'bridegroom' is an alternate term for 'groom'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bridegroom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (man on his wedding day)ženich mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The bridegroom is nearly 20 years older than the bride.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
groom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (animal: clean its hair) (zvíře)čistit se ned
 My cat spends half his time grooming, and the other half sleeping.
 Moje kočka se půlku času čistí, druhou půlku spí.
groom itself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (animal: clean its hair) (zvíře)čistit se ned
 The ape groomed itself.
 Opice se čistila.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other) (zvířata navzájem)čistit se ned
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
groom [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean an animal) (zvíře)čistit ned
 The stable worker groomed the horse after her ride.
 Ošetřovatel po jízdě čistil koně.
groom [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: brush hair) (vlasy)česat ned
 While Fred groomed his beard, Jane got dressed.
 Jane se oblékla, zatímco si Fred česal vousy.
groom yourself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (person: make yourself neat)upravovat se ned
 My brother spends hours grooming himself before a date.
 Můj bratr se upravuje hodiny.
groom [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prepare: [sb] for [sth])připravovat ned
 The university groomed their top students to become rich and powerful.
 Univerzita své nejlepší studenty připravovala na bohatství a moc.
groom [sb] for [sth] vtr + prep figurative (prepare: [sb] for [sth])připravit na dok + předl
  připravovat na ned + předl
 The manager groomed Jeff for the sales position.
 Manažer Jeffa připravoval na prodejní pozici.
groom [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pedophile: sexually) (pedofilní sexuální obtěžování po síti)-
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (man on his wedding day)ženich mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The groom stood at the front of the aisle, waiting for his bride.
groom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stable worker)ošetřovatel koní, ošetřovatelka koní m + m mn, ž + m mn
 Elise worked at the stables as a groom in exchange for riding lessons.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bridegroom" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bridegroom":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bridegroom'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.