bore

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɔr/ ,USA pronunciation: respelling(bôr, bōr)

From the verb bear: (⇒ conjugate)
bore is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (All other usages)
--------------
Inflections of 'bore' (v): (⇒ conjugate)
bores
v 3rd person singular
boring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bored
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bored
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: bore, bear

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bore [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make bored)nudit, otravovat ned
  znudit, unudit, otrávit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I try to pay attention, but algebra class bores me.
 Snažím se dávat pozor, ale algebra mě nudí.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce: a hole)vyvrtat, provrtat ned
  udělat díru dok + ž
 The carpenter bored a hole in the board.
 Tesař se snažil vyvrtat díru v prkně.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uninteresting person) (osoba)protiva, otrava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Don't invite that bore Quentin to the party.
 Toho protivu Quentina nezvěte.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drill: shaft, tunnel) (tunel)prorážet ned
  (šachtu)hloubit, kopat ned
 This machine can bore tunnels through layers of rock.
a bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dull event) (o události, akci)nuda, otrava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (neformální)opruz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This play is such a bore; let's leave at intermission.
 Tohle představení je hrozná nuda, o přestávce bych odešel.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diameter of a gun barrel) (zbraně)ráže žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (zbraně)kalibr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. AU (artesian well)artézská studna příd + ž
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cylinder or tube)válec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  trubice, trubka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wave in estuary)vlna v ústí řeky do moře fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expand diameter of hole) (tunel nebo šachtu)rozšiřovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)medvěd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 America is home to many species of bear.
 Amerika je domovem mnoha druhů medvědů.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support) (zátěž)unést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snést, vydržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zátěž)nést ned
  snášet ned
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Most musí unést (or: vydržet) zátěž aut a náklaďáků.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce flowers, fruit) (plody)nést ned
 After several years of drought, the apple tree finally bore fruit.
 Po několika letech sucha jabloň konečně nese ovoce.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct oneself)chovat se, vystupovat ned
 He bore himself with courage and distinction.
 Vystupoval (or: choval se) odvážně a svérázně.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
 Královna porodila čtrnáct dětí, ale pouze tři se dožily dospělosti.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure)snést, vydržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snášet ned
 He could hardly bear the suspense.
 Taktak vydržel to napětí.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go)dát se, vydat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You need to bear left at the fork in the road.
 Na rozcestí se dejte (or: vydejte) doleva.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] with an heir) (někomu)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: porodit)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Queen bore her husband three daughters.
 Královna králi porodila tři dcery.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand, stand up to)obstát u, obstát před dok + předl
 He knew his alibi would bear scrutiny, so he had no problem telling it to the detectives.
 Věděl, že jeho alibi obstojí u detektivů, a proto jim to bez problémů sdělil.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bear překlad není dostupný
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (rude person)mrzout mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)bručoun mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is a bear first thing in the morning.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist) (v otázce obchodování)pesimista, pesimistka m, ž
 In the current recession, we're all bears.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller) (na burze při poklesu cen)spekulant, spekulantka m, ž
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult) (přeneseně: obtížná věc)oříšek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain)zůstat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He would bear true to the promises he made.
bear [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry [sth], [sb])nést, vézt ned
 The donkey had to bear the load to the camp.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume) (zodpovědnost)nést ned
 I will bear the responsibility for my decisions.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour) (v mysli)chovat ned
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title) (jméno)nést ned
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)překlad není dostupný
 The brokers were trying to bear the stocks.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bore" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bore":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bore'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.