border

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'border': English: /ˈbɔːdə/, Scottish: /ˈbɔːrr/; 'Border': /ˈbɔːdə/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈbɔrdɚ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bôrdər)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frontier line)hranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The border between the two countries was marked by a fence.
 Hranice mezi těmi dvěma státy byla obehnána plotem.
border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ornamental strip or edging)okraj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  lemování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The plates have a gold border.
 Ty talíře mají zlatý okraj.
border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outer boundary)okraj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The spaceship has passed the planets and reached the border of the solar system.
 Kosmická loď proletěla kolem planet a dostala se k okraji (or: hranici) sluneční soustavy.
border vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form a border with)hraničit s ned
 Canada borders the United States to the north.
 Kanada hraničí se Spojenými státy ze severu.
border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region along a boundary line)hraniční území příd + s
  pohraničí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She lives on the border with Mexico.
 Bydlí na pohraničí Mexika.
border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horticulture: narrow flower bed) (úzký, podél cesty)záhon mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was a border of daisies running along the path.
 Podél cesty byl záhon sedmikrásek.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
the border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (border between England and Scotland) (hranice mezi Anglií a Skotskem)-
the border nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (US: border with Mexico)hranice mezi USA a Mexikem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
border [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form a border with)oddělovat ned
  ohraničovat ned
 A river borders our property to the West.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
border on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be adjacent to)hraničit s ned + předl
  sousedit s ned + předl
 Our house borders on conservation land that no one can build on.
border on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be almost) (přeneseně: skoro, téměř)hraničit s ned + předl
 His bizarre behavior borders on the insane.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
border patrol nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frontier guards)pohraniční hlídka příd + ž
  pohraniční stráž příd + ž
 The cars were ordered to stop by the border patrol.
borderline,
border line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(line marking a boundary)hranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They crossed the borderline into Canada around sunset.
borderline,
border line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (line dividing two things)rozhraní spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  mez žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  hranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The borderline between optimism and idealism is a hard one to draw.
cross-border adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across boundaries)přeshraniční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"border" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the two [countries, nations, territories] border each other, the [Canadian, Mexican] border, border [protection, security], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "border":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'border'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.