booking

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʊkɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbʊkɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bŏŏking)

Na této stránce: booking, book

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
booking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reservation)rezervace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We have a booking in the name of Burton.
 Máme rezervaci na jméno Burton.
booking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of reserving)rezervace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rezervování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The booking was made over the phone.
 Rezervace byla provedena po telefonu.
booking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: engaged to perform, etc.)překlad není dostupný
 They're one of the most popular boy bands right now, so they're a great booking for the show.
booking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: official caution) (ve sportu od rozhodčího)varování, napomenutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Any more bookings and he'll be disqualified from the next match.
 Ještě jedno napomenutí a bude vyloučen z příštího zápasu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written work) (psaná práce)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  knížka ž zdrob
 I'm reading a very good book.
 Čtu jednu výbornou knihu.
 Má v poličkách mnoho knížek.
the book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of rules, actions)překlad není dostupný
the book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, dated (telephone directory)telefonní seznam příd + m
book vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reserve a place)zarezervovat si, zamluvit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rezervovat si, zamlouvat si ned
 We're going to book seats on the early flight.
 Zarezervujeme (or: zamluvíme) si místa v tom dřívějším letu.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vždycky si zamlouvá místo u okna.
books nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (accounts)účetní knihy příd + ž mn
 The accountant is checking the books.
 Účetní kontroluje účetní knihu.
book [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (police: arrest, charge) (policie)obvinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (policie: o podezření)učinit záznam dok + m
  (policie: podezřelé osoby)zanést do databáze dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The police booked the suspects for murder.
 Policie obvinila podezřelé z vraždy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
book adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: pro forma)účetní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The merchandise should sell at book value.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a written work) (část rozsáhlého knižního díla)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The last book of the novel is very exciting.
book,
Book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(part of the Bible) (část Bible)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Bible begins with the Book of Genesis.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: libretto)libreto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The producer liked the book for the musical, and decided to stage it.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (betting: record)sázka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Let's open a book on whether John and Jane will actually get married next week.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of samples) (se vzorky)katalog mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Geoff was looking through a book of wallpaper samples.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic text)elektronická kniha příd + ž
 The software allows you to download a book.
book of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pack or set of [sth](něčeho)balíček m zdrob
  (něčeho)sada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I purchased a book of stamps at the post office.
book n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or about books)knižní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sidney is a book expert.
book [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hire, engage)najmout si, pronajmout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zarezervovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The parents are going to book a clown for the party.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
booking | book
AngličtinaČeština
ticket office,
also UK: booking office
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(booth or kiosk selling tickets) (okénko, u kterého se kupují lístky)pokladna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"booking" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: contact your booking agent, [read, look over] the booking conditions, use a booking [system, service], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "booking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'booking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.