bookedNa této stránce: booked, book

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
booked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reserved)zarezervovaný, rezervovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zamluvený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  objednaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Everything is ready for the wedding reception, the restaurant is booked.
booked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sportsperson: shown a penalty card) (sportovec, žlutou kartou apod.)penalizovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (sportovec)pokutovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written work) (psaná práce)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  knížka ž zdrob
 I'm reading a very good book.
 Čtu jednu výbornou knihu.
 Má v poličkách mnoho knížek.
the book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of rules, actions)překlad není dostupný
the book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, dated (telephone directory)telefonní seznam příd + m
book vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reserve a place)zarezervovat si, zamluvit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rezervovat si, zamlouvat si ned
 We're going to book seats on the early flight.
 Zarezervujeme (or: zamluvíme) si místa v tom dřívějším letu.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vždycky si zamlouvá místo u okna.
books nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (accounts)účetní knihy příd + ž mn
 The accountant is checking the books.
 Účetní kontroluje účetní knihu.
book [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (police: arrest, charge) (policie)obvinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (policie: o podezření)učinit záznam dok + m
  (policie: podezřelé osoby)zanést do databáze dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The police booked the suspects for murder.
 Policie obvinila podezřelé z vraždy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
book adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: pro forma)účetní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The merchandise should sell at book value.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a written work) (část rozsáhlého knižního díla)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The last book of the novel is very exciting.
book,
Book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(part of the Bible) (část Bible)kniha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Bible begins with the Book of Genesis.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: libretto)libreto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The producer liked the book for the musical, and decided to stage it.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (betting: record)sázka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Let's open a book on whether John and Jane will actually get married next week.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of samples) (se vzorky)katalog mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Geoff was looking through a book of wallpaper samples.
book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic text)elektronická kniha příd + ž
 The software allows you to download a book.
book of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pack or set of [sth](něčeho)balíček m zdrob
  (něčeho)sada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I purchased a book of stamps at the post office.
book n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or about books)knižní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sidney is a book expert.
book [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hire, engage)najmout si, pronajmout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zarezervovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The parents are going to book a clown for the party.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
booked | book
AngličtinaČeština
fully booked,
fully-booked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having no vacancies or spaces)vyprodaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  plně obsazený přísl + příd
Poznámka: hyphen used when term is an adjective before a noun
 The hotel we liked was fully booked, so we found another one close by.
fully booked,
fully-booked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (having no unscheduled time)plno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Bohužel vás nemohu objednat, tento měsíc máme úplně plno.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"booked" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "booked":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'booked'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.